WIE ZIJN WIJ

Hecate2Hecate-logo-H2,2-1

Onze coven “Hecate**” is ontstaan uit een aantal mensen die wat serieuzer en dieper op de materie “Wicca, Occultisme, Spiritualiteit, Herborisme, Esoterie, Theosofie & Paganisme” in wilden gaan. Onze wijlen hogepriesteres Zaira is deze Coven gestart in 2008. Inmiddels zijn we een besloten kleinschalige coven die samen een leerproces zijn aangegaan, ervaringen delen, vieringen en rituelen doen en streven naar o.a. persoonlijke ontwikkeling. Er is ook een heel nauwe samenwerking met onze twee zuster-covens Cara Dùinn en Aletheia, waarbij we een 3-zuster/godinnen band hebben gecreeërd en waarbij vele activiteiten worden gedeeld. De natuur om ons heen is onze inspiratiebron en leerschool, zowel de uiterlijke kanten ervan, als de onzichtbare processen die worden vormgegeven in leven en dood; de cyclus van het leven. Wicca dragen we hoog in het vaandel en we hanteren veel van diens richtlijnen, zowel in het leerproces als in onze omgangsnormen en waarden. Dat maakt dat deze coven een heel ‘eigen’ gezicht heeft.

Het is een besloten coven waarin vertrouwen kan groeien zodat elkeen zich veilig voelt om de eigen kwetsbaarheid te ontdekken en te delen in de groep. Zoals een pelgrim op weg gaat en leert van de weg die hij aflegt, zo zal dit inwijdingspad een sleutel zijn tot de poorten die je zelf opent. Inwijdingen zijn markeringen in het leven. Zij geven aan dat je van de ene graad van “bewustzijn” naar een andere gaat, naar een andere frequentie en een hogere graad van bezieling. Het gaat daarbij om innerlijke groei. Bij iedere poort wacht een initiatie. Zij ondersteunen het transformatieproces dat je doormaakt tijdens de reis door de vier poorten.

Iedereen is welkom, ongeacht je overtuiging of pad. We vragen wel het respect van en voor iedereen die er aanwezig is.

Als je serieuze interesse hebt in een opleiding binnen onze coven of gewoon een persoonlijk gesprek wenst, neem dan via mail contact met ons op.

Er worden maandelijks lessen, workshops en vaste jaarfeesten georganiseerd. Het is de bedoeling om hierbij je kennis of kunde door te geven, om je interesse(s) te delen en om gelijkgestemden te ontmoeten en je persoonlijke ontwikkeling verder te zetten.

Hecate3FacesWitchintheForest***WitchGoddess

**: er wordt in wicca en in onze coven nadruk gelegd op het “drievoudige” aspect van de Grote Godin, te weten Maiden (jeugd, bekoring), Moeder (rijpheid, vervulling) en Crone (oudere wijze vrouw): de drie stadia in het “vrouwenleven” worden bijv. vertegenwoordigd door de Keltische triade “Brigid-Dana-Morrigan”, door de Griekse godin in haar drie aspecten “Persephone-Demeter-Hecate” of door de drie “Erinyen” (wraakgodinnen): Alecto (godin van begin), Tisiphone (godin van continuering) en Megaera (godin van dood en wedergeboorte).

**: het begrip “esoterie” staat voor het geloof in een kenbare geestelijke wereld die invloed heeft op de zichtbare wereld en andersom. Er is geen scheiding tussen stof en geest (monisme). De mens (mikrokosmos) beïnvloedt de geestelijke wereld (makrokosmos) en andersom.

TripleMoonSymbol