MEDICIJNWIEL

wolf

Het medicijnwiel is een cirkel van kennis, die het geheel en de volledigheid van het leven omvat. In de meest oorspronkelijke vorm is het medicijnwiel een cirkel met daarin een kruis, ook wel het Keltische kruis genoemd. De punten van het kruis zijn de toegangs-poorten tot de paden die naar het centrum leiden, dat het punt is van volledig evenwicht en volledige heelheid. Het omcirkelde kruis stelt de levensenergie in staat in 3 richtingen te stromen, vanuit het centrum naar buiten, de ruimte omcirkelend en naar binnen. In het centrum zijn wil zeggen in harmonie en in evenwicht met alles.

StrandMediwijnwiel

Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. In het midden ligt de “scheppingssteen”, daaromheen ligt een kleine cirkel van 7 stenen , de zon, de maan, de aarde en de 4 elementen, aarde, water, lucht en vuur. In de buitenste cirkel liggen stenen die de specifieke natuurkrachten van de 4 windrichtingen vertegenwoordigen en de 12 stenen voor ieder dierenriemteken. 3 stenen op de  4 windrichtingen verbinden de buitenste met de binnenste cirkel. Deze verbindingen worden de geestelijke paden genoemd en vormen een kruis. Ieder van de 12 stenen op de geestelijke paden vertegenwoordigen een kwaliteit van het leven, zoals helderheid, wijsheid, inzicht, groei, liefde, levenservaring, inkeer, kracht, zuiverheid, inspiratie, vertrouwen en reiniging.

MEDICIJNWIEL

Het medicijnwiel is een “fysieke uitbeelding” van spirituele energie. Het is een spiritueel kompas en tegelijkertijd de uitbeelding van het interne dialoog van degene die de Queste, of zoektocht doet. Vergelijk het met een cirkelvormige plas water waarin we onszelf gereflecteerd zien. Tevens zouden medicijnwielen over “helende krachten” beschikken.

Het is tevens een middel om ons – in diepe concentratie – terug te brengen naar de essentie van het moment in relatie tot de plaats waarin we ons momenteel bevinden. Het is een middel om fysiek aan te voelen hoe het is om die plek aan te voelen, die een reflectie is van deze beleving in onszelf.

BlueHorseVillage

Jezelf fysiek kunnen plaatsen is op dat ogenblik een moment van Kracht en Inzicht. Je komt bij emoties, waaronder: verdriet, verlangens, angsten, enzovoorts, waarvan je je tot dan toe misschien nog niet bewust was.

De verschillende stadia van het leven worden ervaren vanuit het centrum. Werp een steen in het centrum van de plas water en er verschijnen rimpels, die zich uitspreiden naar de rand en eenmaal daar aangekomen, keren ze weer terug naar het centrum: het centrum – het hart – waar men contact maken met zichZelf.

Om je te oriënteren leg je de windroos als coördinatensysteem op het oppervlak. Elke windrichting heeft zo zijn eigen betekenis, een eigen invalshoek en een vaste plaats in de cirkel van ontwikkeling. Net zoals de zon opgaat in het Oosten om na twaalf uur achter de horizon in het Westen onder te gaan, zo zijn de stadia van om het even welk levensproces opgesomd in logische volgorde. Zo wordt je gedwongen elk stap in je zoektocht te ondergaan om geen enkele stap over te slaan.

Het cirkelvormige medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en die van de schepping. Verschillende volkeren hebben hun eigen medicijnwielen. De verfijning van de indeling van de cirkel geschiedt naar inzicht van de gebruiker.

De levensloop van de mens kan worden verbonden met het medicijnwiel en de elementen. Elk van de windrichtingen vertegenwoordigt een van de levensstadia van de mens. Gedurende zijn leven legt de mens dus een weg af doorheen het medicijnwiel waarbij hij alle kwaliteiten doormaakt.

adelaar sjamaan

Hieronder vind je de indeling naar WINDRICHTING en de mogelijke betekenis die elke richting gegeven kan worden:

Oosten : In het oosten komt de zon op. Het stelt de nieuwe dag en staat voor lente, de ochtend, adelaar, jeugd, vernieuwing en de kleur geel.

Zuiden: Je inspiratie vormgeven is de weg naar het zuiden. Het staat symbool voor zomer, middag, muis, volwassen, verandering en de kleur groen.

Westen: Wat zijn je verlangens of hindernissen? Inzicht in je proces is de weg naar het westen, dat ook staat voor herfst, avond, beer, kracht, inkeer en voor de kleur zwart.

Noorden: De weg naar inzicht, wijsheid en inzien dat we een deel van het geheel zijn, is de weg naar het noorden. En dit noorden symboliseert winter, nacht, buffel, ouderdom, wijsheid en de kleur wit.

“De kaart is niet de Werkelijkheid,” zegt men in de wereld van NLP. Het medicijnwiel is als een kaart. Een kaart, die inzicht geeft in hoe jij met je Werkelijkheid omgaat, waar je je bevindt en welke stappen je moet nemen om van hier naar daar te komen.

Met het medicijnwiel begin je een “zoektocht in jeZelf”. Je onderneemt een queste op basis van het medicijnwiel, om inzicht te krijgen in de grenzen die je je zelf hebt opgelegd en om duidelijkheid te scheppen in hoe je je leven hebt ingedeeld.

medicijnwiel-totems