MAAN ESBATS

Magic-Realism-Tomek-Setowski-Poland-05

VOLLE MAAN KALENDER 2017

 • 12 januari 2017 – Maan van de Langste Nacht
 • 11 februari 2017 – IJsmaan
 • 12 maart 2017 – Sneeuwmaan
 • 11 april 2017 – Lente/Ei/Kraai/Wormenmaan
 • 10 mei 2017 – Maan van het Ontwaken
 • 9 juni 2017 – Mais/Honing/Bloemmaan
 • 9 juli 2017 – Plantmaan/Maan van de Kortste Nacht
 • 7 augustus 2017 – Graan/Rode Maan/Dondermaan
 • 6 september 2017 – Maan van het Weerlicht/Hemelvuur
 • 5 oktober 2017 – Oogstmaan
 • 4 november 2017 – Jachtmaan
 • 3 december 2017 – Bloedmaan
 • 2 januari 2018 – Maan van de Langste Nacht

Maan van de Langste Nacht (berk)
12 januari 2017 staat voor EEN NIEUW BEGIN.
Nadat op 21 december de winterzonnewende is geweest, keert het licht nu langzaamaan weer terug. De duisternis is overwonnen en de tijd is nu om jezelf klaar te maken voor de groeikracht die heel langzaam gaat toenemen. Het is een tijd om zaken achter je te laten en alvast schoon schip te maken voor de nieuwe zaken die straks de ruimte nodig hebben om te kunnen ontwaken.

IJsmaan 11 februari 2017 staat voor DIEPGANG (lijsterbes)
Deze maan valt in een koude periode. De zaadjes zitten nog in de donkere diepte, de essentie voor groei is volledig aanwezig maar nog niet zichtbaar. De zuiverheid van deze maan zal helderheid geven over welke zaadjes van jouw plannen straks zichtbaar mogen worden. Maak het daarom helder in je hoofd en huis om dit te kunnen zien als de tijd er rijp voor is.

Sneeuwmaan 12 maart 2017 staat voor KIEMKRACHT (es)
In de periode van de sneeuwmaan kun je bedenken wat het waard is voor jou om kiemkracht aan te geven en wat er losgelaten moet worden om de echte plannen de ruimte te geven. Voel in je hart wat je wilt laten groeien, is dit écht wat het moet zijn…. Ontvang deze avond de maanenergie en laat jouw echte plan ontkiemen.

Lente/Ei/Kraai/Wormenmaan 11 april 2017  staat voor BESCHERMING (els)
De lentemaan heeft als thema bescherming, bescherm je plannen die je hebt laten ontkiemen bij de Sneeuwmaan en vraag deze avond aan aartsengel Michael om jou hierin bij te staan. Je kunt een beschermingssachet maken gevuld met je plannen en wat brandnetel erin om de bescherming compleet te maken.

Maan van het Ontwaken 10 mei 2017 staat voor WEDERGEBOORTE (wilg)
De wedergeboorte van de natuur is de energie van deze maan, in deze periode zal je jezelf als opnieuw geboren voelen. Gebruik deze maan energie om de wensen en plannen die je hebt te gaan uitvoeren. Schrijf deze avond je plan voor aankomende periode en onderneem die stappen! Ontwaak en bewonder de cycli van de natuur. Vier deze maan buiten!

Mais/Honing/Bloemmaan 9 juni 2017 staat voor GROEI (meidoorn)
Deze maan kun je het spiraal van je leven lopen, van binnen naar buiten. Sta even stil bij de plannen die je in werking hebt gezet en die nu nog steeds groeiende zijn…. Voel hierbij ook de dankbaarheid en liefde die je hebt ervaren. Ter afsluiting kun je liefde en dankbaarheid aan de groeikracht van de natuur schenken!

Plantmaan/maan van de kortste nacht 9 juli 2017 staat voor BESTEMMING (eik)
De ontwikkeling van je plannen/zaadjes die je een paar manen geleden hebt geplant hebben nu hun bestemming gevonden. Zij hebben de tijd nodig om verder te rijpen en te volgroeien. Met deze maan kun je rustig afwachten en de bestemming van je plannen/zaadjes wat ruimte geven, dit kun je symbolisch uitvoeren door onkruid te wieden.

Graan/Rode Maan/Dondermaan  7 augustus 2017 staat voor OFFER (hulst)
Deze Graanmaan/Rode maan, is een mooie tijd om te overdenken wat je (spiritueel) hebt vergaard en hier je dankbaarheid voor te uiten. Dit kun je doen door iets te offeren wat je medemens of moeder aarde een stukje op weg helpt of beter maakt….

Maan van het Weerlicht/Hemelvuur 6 september 2017 staat voor WIJSHEID (hazelaar) Een tijd om te overdenken wat je zoal hebt geoogst en (spiritueel) verkregen hebt de afgelopen periode. Tijdens deze avond kun je hier op mediteren om misschien meer inzichten te verkrijgen.

Oogstmaan 5 oktober 2017 staat voor ONSTERFELIJKHEID (wilde appel)
De oogstmaan geeft inzichten over de cyclus van het bestaan. De oogst van nu is het zaad voor later. Je kunt nu bekijken wat er genoeg waarde heeft om als zaad voor de toekomst te dienen en wat je niet langer nodig hebt om opnieuw geboren te laten worden in de volgende cycli. Vraag de oogstmaan om je hier inzichten in te geven.

Jachtmaan 4 november 2017 staat voor TRANSFORMATIE (wijnrank)
Deze maan is een tijd om te overdenken wat je wilt loslaten en wat mag blijven bestaan en kan overleven voor het volgend jaar. Deze tijd kun je daar balans voor opmaken, kijk diep naar binnen en vraag jezelf af welke zaken mogen overleven en welk zaken je wilt wegjagen. Vraag eventueel de hulp van de voorouders om je hier inzichten in te geven.

Bloedmaan 3 december 2017 staat voor OVERLEVEN (vlier)
Je kunt in de periode van de Bloedmaan een offer brengen als dank voor wat je hebt verkregen afgelopen periode. Dit kun je doen in de vorm van tijd, door je tijd aan iemand te offeren geef je iets weg zonder daar iets voor terug te verwachten of te vragen.

Boommaan staat voor LOSLATEN (taxus) – de Boommaan is de laatste maan van de cyclus, de dertiende maan, die alleen wordt ingevoegd als er een volle maan valt tussen 10 en 20 december, wat zeven keer in negentien jaar het geval is.
Voor elke bloem of plant die in de herfst afsterft is dit onherroepelijk het einde, maar tegelijk is het afsterven van de natuur een noodzakelijke voorbereiding op de wedergeboorte in de lente. Die wedergeboorte is niet iets persoonlijks. Een roos die afsterft wordt niet de volgende zomer herboren. We denken wel dat het leven doorgaat. Rozen verwelken en sterven af en nieuwe rozen zullen weer bloeien. Mensen sterven en andere mensen zullen worden geboren. Door je als individu aan het leven vast te klampen verlies je het juist. Door je individualiteit los te laten en op te gaan in het grotere geheel maak je deel uit van het leven zelf en word je daardoor in zekere zin onsterfelijk. Dit loslaten van het beperkte om je open te stellen voor het onbeperkte is waar de Boommaan mee te maken heeft.