KELTISCHE BOOMKALENDER

Astrologie is bij iedereen wel bekend. Maar wat weten we nu over boomhoroscopen? In de Religie van de Kelten neemt de natuur een centrale plaats in. De Kelten vereerden de aarde en beschouwden ook bomen, rotsen en rivieren als heilig. Volgens de Kelten wordt je karakter bepaald door de boom die in je geboorteperiode heerst. De eigenschappen van je” levensboom” hebben een sterke invloed op persoonlijkheid, gedrag en levensloop. Deze boom is niet alleen onze geluksboom, maar vertelt tevens welke “eigenschappen” wij met hem gemeen hebben.

Kennis over de Keltische boomkalender danken wij in de eerste plaats aan de vondst van een “bronzen plaat” in het Franse Coligny, die deze kalender weergeeft. Daarnaast heeft de Engelse dichter Robert Graves in zijn boek “The White Goddess” veel over dit Keltische kennissysteem onthuld. Tenslotte heeft de Zwitser Michel Vescoli de Keltische boom-kalender verder verfijnd en uitgewerkt.

De Keltische bomenkalender verdeelt het jaar in 39 perioden van maximaal 10 dagen. Elke periode wordt beheerst door een bepaalde boomsoort. Zo zijn er 21 boomsoorten die 21 mensentypen omschrijven. De boom bepaalt je karakter die in je geboorte periode heerst. De meeste bomen regeren in het voorjaar en in het najaar. Zo kunnen mensen die in Maart zijn geboren dezelfde boom toegewezen krijgen als iemand die in September is geboren. De Kelten kenden 4 heilige bomen: “de berk, de beuk, de eik en de olijf”. Deze bomen zijn verbonden aan bijzondere dagen en markeerden de “overgang van de seizoenen”.

De bomen die voorkomen in de Keltische horoscoop zijn:

keltische-boomhoroscoop

Het karakter per boom is verschillend. Zo heeft de “Hazelaar” als kernwoorden: charmant, niet veeleisend erg begripvol, eerlijk; De “Berk” heeft als kernwoorden: levendig, aantrekkelijk, elegant, houdt niet van extremen;
Zo kan het natuurlijk voorkomen dat je karakter door twee soorten bomen wordt omschreven. Dat zou kunnen komen omdat je wellicht geboren bent op een datum vlak voor of na een wisseling.

Zo heeft dus iedereen een ˜geluksboom”, die ons verteld hoe ons karakter in elkaar zit, maar tevens vertelt welke eigenschappen wij met deze boom gemeen hebben.

Overzicht