WICCA

Witchcraft

Wat is Wicca?
Voor de komst van de Romeinen en het Christendom naar Noord- en West-Europa, waren het de sjamanen, de priesteressen en de priesters die, ingebed in de Keltische tradities, de functies bekleedden van genezer(es), psycholoog, vroedvrouw, medium en magiër.
In het Oud-Engels zijn de namen wicce (vrouwelijk) en wicca (mannelijk) hieraan verbonden, of ook wel ‘Wiccans’ of in het Nederlandse gewoon ‘heksen’.
Heksen, onder welke naam of in welke functie dan ook, waren dus eigenlijk wijze vrouwen (en mannen) die hun kennis en wetenschap gebruikten ten bate van de gemeenschap.

Pas enkele eeuwen later, in de donkerste periode die Europa ooit heeft gekend, kregen de termen ‘heks’ en ‘hekserij’ de negatieve klank die er tot vandaag de dag aan kleeft. In deze periode werd Europa geteisterd door de inquisitie, een door de katholieke kerk in het leven geroepen ‘oorlog’, geleid door een groep fanatieke fundamentalisten die zich richtten op het ten gronde richten van enerzijds alle ideeën die niet conform waren aan het katholieke dogma, en anderzijds alle individuen die weigerden hun traditionele waarden en normen in te ruilen voor de monotheïstisch god van de bijbel en zijn zelf geproclameerde vertegenwoordigers. Vanwege de anti-vrouwelijke opstelling van de kerk en haar uitsluitend mannelijke vertegenwoordigers, werden voornamelijk de vrouwen het slachtoffer van deze als ‘zuivering’ verpakte terreur. Je hoefde niet eens een heks te zijn om als heks te worden gemarteld, verbrand of verdronken.

Enkele eeuwen later brak een nieuwe periode aan, die begon met de publicatie (in 1899) van ‘Aradia-het Evangelie van de Heksen’ door Charles Leland. Hiermee werd een soort Renaissance ingeleid van de zogeheten ‘Oude Religie’. Deze term werd te pas en te onpas gebruikt voor de diverse voorchristelijke tradities waarin het vrouwelijke een grote rol speelde in zowel de gedaante van ‘Moeder Natuur’ en ‘Grote Godin’ als in de gedaante van priesteres, heks en ingewijde. Tegelijk met een herleving van esoterische broederschappen, ceremoniële magie en hermetische studies (astrologie, kabbala, tarot enz.) ontvouwde zich hier een nieuwe visie op de moderne heks (zowel vrouwelijk als mannelijk) en op ‘hekserij’. Om de negatieve klank kwijt te raken die deze woorden in het verleden hadden gekregen, werd de nieuwe ‘beweging’ tot ‘Wicca’ gedoopt, in plaats van ‘hekserij’. De naam Wicca staat dus voor de religie zelf, maar ook voor de ‘beoefenaar’ ervan; wicca’s/wiccans/witches. Een andere woordkeuze, c.q. nederlandse vertaling werd dus heksen.

HogePriesteres

Hekserij nu
Heksen van nu willen vooral de voorchristelijke tradities in ere herstellen – tradities waarin godinnen en goden, vrouwen en mannen, een gemeenschappelijke weg gaan naar wijsheid en spirituele groei, naar een harmonische samenleving en naar een balans tussen natuur en cultuur. Gebruik makend van zowel de linker hersenhelft (kennis, wetenschap, analyse, mannelijk) als de rechter hersenhelft (intuïtie, dromen, visie, magie, vrouwelijk), maar ook van het lichaam als geheel (geboorte, seksualiteit, dood) en het universum (zon, maan, sterren, cycli van de natuur) proberen heksen en andere ‘heidenen/paganisten’ een harmonie te herstellen waarin de mens niet over de natuur ‘heerst’, zoals in monotheïstisch religies, maar er deel van uitmaakt. Hekserij vandaag de dag krijgt steeds meer een plaats in onze maatschappij. In Groot-Brittannië is het zelfs de snelst groeiende religie op dit moment. Omdat hekserij geen bepaald ‘dogma’ heeft, is er in de loop der tijd een behoorlijke variatie aan heksen en stijlen ontstaan. Heksen als Alex Sanders en Gerald Gardner kregen vele aanhangers en zodoende zijn o.a. de “Alexandrian” en “Gardnerian” tradities ontstaan.

Naast de traditie, zijn er covens (heksenkringen) die zich vooral richten op de Godin (o.a. de Dianics),  eclectische covens/heksen (die tradities als het ware ‘mengen’ naar eigen inzicht), solitaire heksen (die alleen, dus zonder coven werken) er zijn keukenheksen (zich vooral met kruiden, recepten, drankjes e.d. bezig houden).

GoddessMorrigan

Hekserij in je leven inpassen
Niet iedereen heeft evenveel mogelijkheid om genoeg aandacht te schenken aan Wicca. Misschien omdat je er niet zoveel tijd voor vrij kunt maken, of omdat je het misschien liever niet aan de mensen om je heen verteld en je jezelf dus “stiekem” met wicca bezig moet houden. Dit klinkt misschien een beetje alsof wicca ook inderdaad iets stiekems is, iets waar een taboe op rust en, ook al wordt het steeds meer geaccepteerd, de mensen waar je het meest van houdt zullen het inderdaad misschien niet begrijpen, vooral als je misschien al met een andere religie opgevoed bent. Zijn je ouders bijvoorbeeld christelijk en vertel jij ze dat je heks bent, dan zullen ze dat waarschijnlijk opvatten alsof je de duivel vereerd of iets dergelijks. De een zal dus gewoon openlijk een altaar in zijn/haar huiskamer zetten, de ander zal tijdens het uitlaten van de hond stilletjes een klein ritueeltje doen, verschil moet er wezen. Om tegenwoordig heks of wiccan te zijn, hoef je je echt niet te behangen met pentagrammen of voortdurend in zwart gekleed te zijn. Je hoeft je ook niet bij een coven aan te sluiten of ingewijd te worden. Als je een heks bent, voel je dat in je bloed, en dat is genoeg, zegt men vaak. Velen geven zichzelf het etiket ‘heks’ alhoewel anderen (zeker vanuit de traditie) zich afvragen hoe terecht dit zelf opgeplakte etiket wel is. Leer eerst eens te luisteren naar de cyclus van het leven; de seizoenen, te ervaren wat de seizoenen en diens wisselingen binnen in jou doen. Maar ook de invloed van de maanstanden leren ervaren, de cyclussen binnen de cyclussen.

Probeer wel zoveel mogelijk te leren, te lezen en te ervaren, een echte ‘heks’ is namelijk nooit uitgeleerd!

“Doe wat je wilt mits het niets of niemand schaadt.
Dat wat je doet komt in drievoud tot je terug.
Het goede dat je doet zal je vreugde & geluk brengen.”

engel

De Wiccan Rede:

1. Op het heksenrecht zul je bouwen in ware liefde en vol van vertrouwen
2. Leef en laat de anderen leven, houd maat bij nemen en geven
3. De cirkel zul je driemaal keren en alle het kwade eruit weren
4. Je spreuken zijn gevat in rijm en zullen daardoor werkzaam zijn
5. Een vriendelijk oog, een tedere aanraking, een luisterend oor dat is de leer
6. Bij wassende maan draai rechtsom en dans dan even, breng het pentagram tot leven
7. Maar huilt een wolf bij het kruid ijzerhard, draai linksom bij de maan in’t laatste kwart.
8. Is de maangodin in haar nieuwe stand, druk dan twee kussen op haar hand
9. Wees klaar bij volle maan, hartstocht mag haar weg dan gaan
10. Staat de stormwind krachtig in het Noorden, strijk het zeil en sluit de poort
11. De Zuidenwind doet harten opbloeien, ook jij kunt nu van liefde gloeien
12. Wind in het Oosten brengt, nieuws aan het licht, bereid je voor, feest is in zicht
13. Heeft de westenwind de heerschappij, voor dolende zielen is het onrustig tij.
14. Negen houtblokken onder de ketel zijn goed, verbrandt ze snel in zachte gloed.
15. De wijze boom der Godin telt jaren veel, breng hem schade toe, dan is vloek je deel.
16. Komt het jaarwiel bij Beltane te staan, steek dan de vreugdevuren aan.
17. Is het rad bij Yule beland, ontsteek dan de fakkels, Pan heerst in ’t land.
18. Verzorg de planten toegewijd, met de zegen van de Godin wordt je verblijd.
19. Het kabbelende water is je geweten, werp een steen om niet te vergeten.
20. In nood zul je je waardig weren en geen bezit van van je naaste begeren.
21. Laat je niet met de dwazen in, ’t is slecht voor jezelf en het heeft geen zin.
22. Zijn welkom en afscheid warm getoond, met geluk in de hand wordt je beloond.
23. Door de wet van drie laat je je leiden, drievoud goede en drievoudig slechte tijden.
24. Wanneer tegenspoed je het licht beroofd, droog dan een ster voor op je hoofd.
25. Wie je lief hebt zul je niet bedriegen, anders zullen ook zij je beliegen.
26. Nog acht woorden neem die niet mild, schaad het niet doe dan wat je wilt.

OgenSchilderijjpg

CREDO VAN EEN MODERNE HEKS:
1. Ken uzelf.
Weet wat er in u leeft. Wees eerlijk tegenover uzelf en begin nergens aan wat niet goed voelt. Uzelf kennen wilt zeggen dat u weet wat uw kwaliteiten zijn en uw talenten maar ook weten wat uw angsten zijn en uw minder goeie kanten.

2. Ken uw kracht.
Weet waar u mee bezig bent. Wat is belangrijk op uw spirituele pad, ken de voor en nadelen van de dingen waar u zich mee bezighoud.

3. Houd uzelf in balans.
Zorg dat u lichamelijk en vooral geestelijk in balans bent. Niemand heeft er wat aan als u door de bomen het bos niet meer ziet en misschien overspannen raakt. Balans in doen en denken.

4. Leer zoveel u kunt.
Houd uw geest open voor nieuwe dingen, ook datgene waar u geen gebruik van zult maken. Bestudeer en leer hetgeen wat u boeit. Intellectuele groei is net zo belangrijk als de spirituele groei.

5. Pas kennis en wijsheid toe.
Dit spreekt voor zich. Gebruik uw verstand en luister naar uw innerlijk bij het toepassen van uw kennis.

6. Let op wat u zegt.
Het gaat er niet zozeer om wat u zegt maar of u het oprecht meent.  Zorg dat u begrijpt wat u wil en zegt wat u bedoelt!

7. Let op wat u denkt.
Zoals hierboven beschreven bij opletten wat u zegt geld hetzelfde voor wat u denkt.

8. Maak een feest van uw leven.
Heb plezier in wat u doet, het moet geen verplichting worden. Vier iedere dag!

9. Stem uzelf af op de cyclus van Moeder Aarde.
Zorg dat u deze cyclus begrijpt en zoek naar de overeenkomsten in uw eigen leven. Ga mee en leef met de seizoenen. Dit helpt bij het in balans brengen van uzelf (Zie 3.)

10. Adem en eet goed.
Zorg goed voor uw fysieke en spirituele “ik”! Probeer gezond te leven. Dit lichaam heeft u maar één keer, zorg er goed voor.

11. Doe aan lichaamsbeweging.
Dit is een verlengde van het 10e doel. Probeer iedere dag op zijn minst een wandeling te maken. Als u niet goed ter been bent, probeer dan thuis iets van lichte lichaamsbeweging.

12. Mediteer.
Dit is puur om uw geest tot rust te brengen. Het helpt u ook om tot inzichten te komen die u anders niet gekregen zou hebben en het verruimt uw denken.

13. Eer de God & Godin.
Heb eerbied voor degene die u bijstaan! Respect en liefde voor het hogere is bijna zo vanzelfsprekend dat we het soms vergeten terwijl het een van de belangrijkste dingen is. Gedenk ze, vier feesten ter ere van hun of vind een manier voor uzelf waarbij u ze op uw manier kan eren.

Blessings

Dragonfly