DE WILG

DE (TREUR)WILG (3-12/9 en 1-10/3): “een flexibele durfal”  Wilgen

De wilg is kunstzinnig aangelegd en houdt van het ‘mooie’ in het leven. In het wilgenkarakter zit steevast een “artistieke” inslag. De wilg is zowel een dromer, gevoelsmens als een rationeel denker. Zonder dromen kan een wilg niet leven. De wilg heeft een groot inlevingsvermogen en voelt zich overal thuis. Hij is eerlijk en rechtschapen en is niet bang om schijnbaar onoverkomelijke problemen aan te pakken. Hierbij neemt hij vaak onnodige risico’s maar als het er echt op aan komt, bewaart hij zijn kalmte.
De wilg wordt gewaardeerd door vrienden en collega’s; toch voelt hij zich vaak, in het geheim, onbegrepen en onderschat. Door vrienden laat hij zich graag beïnvloeden, hetgeen niet betekent dat hij een gemakkelijke levenspartner is : de wilg is koppig, onrustig, aan stemmingen onderhevig en veeleisend.

In een relatie zoekt hij een goede houvast. De wilg is ijverig, vol energie en doortastend. Hij houdt van reizen maar is altijd blij weer thuis te komen bij eigen huis en haard. Familie is erg belangrijk. Wilgen beschikken over een sterke intuïtie.

Kernwoorden: mooi maar vol met melancholie, aantrekkelijk, erg meevoelend, houdt van alles wat mooi en smaakvol is, houdt van reizen, een dromer, rusteloos, wispelturig, eerlijk, kan beinvloed worden maar is niet makkelijk om mee te leven, veeleisend, goede intuitie, lijdt in de liefde maar vindt soms een verankerende partner.

Energie: Het houden van discussiëren, redeneren, twisten transformeren naar optimisme en inzicht.  De werking van oorzaak en gevolg op een persoonlijke manier ervaren en begrijpen. Weten dat alles uit het zelf voortkomt en wat buiten is, is een reflectie van wat binnen is; in plaats van anderen de schuld te geven, ontevreden zijn over anderen, fouten te zoeken bij anderen. Meester van zijn eigen lot in plaats van negatieve levensopvatting en zelfmedelijden en prikkelbaarheid. Aanvaarden van verantwoordelijkheid.

“Treurwilg”: de energie van de treurwilg maakt je emoties los en helpt je bij het verwerken van verdriet en verlies. De affirmatie voor de wilg luidt: “het Licht steunt mij altijd in mijn verdriet”. Je bent zeer flexibel en tolerant. Je voelt je zowel bij een koningin als een zwerver thuis. Dromen zijn voor jou net zo belangrijk als rationele zaken. Op het eerste gezicht gewone dingen kunnen jou soms in vervoering brengen. Je bent een echt natuurmens en in de natuur kun je alle ellende en eenzaamheid snel vergeten. Je hebt een groot inlevings-vermogen en je bent niet bang voor de dood. Je neemt soms veel risico maar onder extreme omstandigheden bewaar je je kalmte.

Praktisch ingestelde wilgen doen soms grote ontdekkingen, waarmee zij hun dromen realiseren. Je beschikt over veel lichamelijke energie, die door de juiste begeleiding in goede banen moet worden geleid. Als wilg word je meestal gewaardeerd als vriend en collega.

Maart-wilgen” maken vaak handig gebruik van hun aangename uiterlijk. “September-wilgen” worden gekenmerkt door een messcherp analytisch denken. Soms bestempelt dit hen tot betweters.

wilgkatje

DE WILG (Salix vitellina/alba L.):

 • Gebruikte delen: bast, bladeren en de katjes
 • Werkzame bestanddelen: salicine, looistof, anorganische zouten, flavonoïden
 • Eigenschappen: aansterkend,  bloedstelpend, kalmerend, koortswerend, kramp-opheffend, samentrekkend, verdovend

Wilgenafsluiting

BACH-BLOESEM therapie: “Moedeloosheid en wanhoop” (Salix vitellina/alba L.)

Voor verbitterde personen, zich ergerende en haatdragende personen die zich het slachtoffer voelen van het noodlot of de schuld altijd bij anderen zoeken. Ze zijn snel beledigd, zijn zwartkijkers en spelbedervers, die het goed humeur of optimisme van anderen ondermijnen of hen hun beter lot, geluk of gezondheid misgunnen. Ze acceptern hulp van anderen als iets vanzelfsprekends, doch kennen geen dankbaarheid.

negatief: wrokkige verbittering:

 • voor personen die zich steeds beklagen
 • voor mensen die steeds eenzamer en verbitterder worden
 • voor pessimisten die slechts oog hebben voor de negatieve aspecten van het leven
 • voor hen met smeulende woede, die niet tot uitbarsting komt

positief: vredige aanvaarding en optimisme:

 • als bij herstellende ziekte slechts met tegenzin wordt toegegeven dat het beter gaat
  voor veeleisende personen die nemen zonder te geven
 • voor personen die niet kunnen begrijpen dat andere mensen opgewekt of positief ingesteld zijn
 • treurwilg