DE KASTANJEBOOM

DE KASTANJEBOOM (15-24/5 en 12-21/11): “een kritische analyst”

BloeiendeKastanje

Op de kastanje kun je bouwen; hij is “trouw en kritisch”. Hij geeft niet om de gunst van anderen en hij is een slechte manipulator. De kastanjeboom is een “echte diplomaat”. Voor een goed plan zet hij zich met hart en ziel in. Het liefst probeert hij problemen te omzeilen. Lukt dit niet, dan stort hij zich helemaal op het zoeken naar een oplossing. Halve waarheden interesseren hem niet en voordat de kastanje zijn mening geeft, heeft hij de zaak grondig uitgezocht. Tegenslagen geven hem dubbele energie.

De kastanje kan zichzelf in zijn ontwikkeling remmen door sterke twijfel aan zijn eigen kunnen. Zijn kritische blik maakt hem in gezelschappen prikkelbaar en lichtgeraakt. Zijn kwetsbaarheid weet hij voor de buitenwereld te verbergen door middel van zijn gereserveerdheid. De carrièremogelijkheden van de kastanje worden voornamelijk bepaald door zijn omgeving. Kastanjemensen zijn vaak conservatief, in de liefde berekenend. Heeft hij eenmaal de ‘ware’ gevonden, dan wordt alle gereserveerdheid aan de kant gezet en geeft hij zichzelf helemaal bloot. Familie staat op de eerste plaats.

Kernwoorden: van ongewone schoonheid, wil geen indruk op andere maken, goed ontwikkeld gevoel van gerechtigheid, levendig, geinteresseerd, een geboren diplomaat, maar raakt makkelijk geirriteerd en wordt snel gevoelig in gezelschap, vaak door een gebrek aan zelfvertrouwen, gedraagt zich soms superieur, voelt zich niet begrepen, heeft maar 1 liefde in zijn/haar leven, heeft moeite in het vinden van een partner.

Energie :
Tamme Kastanje: mystieke reis naar je innerlijk
Rode Kastanje: psychische zender
Knop Paardekastanje: je leert de lessen van het leven
Paardekastanje: stilte en helderheid van geest

Transformerende kwaliteiten: mystieke reis naar je innerlijk, het begin van spirituele ervaring. De leegte die je bewuster gaat ervaren zal tegelijk gevoel zijn van ‘Al-een-heid’. Verlichting zal leiden tot ‘die verloren waren en weer gevonden zijn’. Je zal de duisternis voortaan dragen met begrip van het universele plan. Je komt inzicht van de ‘op zichzelf staande eenheid in de immensheid van het bestaan’. Voor sommigen een godservaring

Als kastanje ben je zeer kritisch ten opzichte van jezelf en je omgeving. Omdat je niet van halve waarheden houdt, oriënteer je je grondig voordat je met een mening op de proppen komt. Wat is er mis met gezond verstand, relativeren en vooral humor? Soms kun je te volhardend zijn in een bepaald standpunt, waardoor je omgeving je als koppig en eigenwijs ervaart. Met deze gereserveerde houding bescherm je je eigen kwetsbaarheid. Alleen in de liefde wordt deze gereserveerdheid aan de kant gezet en geeft de kastanje zich echt bloot.

De “novemberkastanje” is extra gevoelig en kwetsbaar. Dit type streeft ook nogal eens naar materiële welvaart, want geld maakt weliswaar niet gelukkig, maar stelt wel gerust. De kastanje heeft een handigheid ontwikkeld om allerlei problemen te omzeilen. Mocht dit boomtype desalniettemin toch in problemen verstrikt raken die uitzichtloos lijken, dan kan hij zodanig exploderen dat geen steen op de andere blijft.

 WittePaardeKastanjeOverzicht
DE TAMME- en PAARDEKASTANJE (Castanea sativa Mill & Aesculus hippocastanum):
 •  Gebruikte delen: bast, bladeren, vruchten (september-oktober); in de zon drogen
 • Werkzame bestanddelen Tamme Kastanje: looistoffen (bladeren, vrucht, bast), suikers, vetten & eiwitten (OPGELET: diabetici mogen tamme kastanje niet gebruiken !!) en Paardekastanje: looistof, saponinen, flavonoïden, cumarinen
 • Eigenschappen Tamme Kastanje: aansterkend, kalmerend, mineralen-aanvullend, samentrekkend, spijsverterings-bevorderend en Paardekastanje: bloedstelpend, ontstekings-remmend, samentrekkend, vaatvernauwend.

TammeKastanje

BACH-BLOESEM therapie:

1) TAMME kastanje:”Moedeloosheid en wanhoop” (Castanea sativa Mill)

Voor hen die volslagen wanhopig en radeloos zijn en geen enkele uitweg meer zien. De grenzen van hun belastingsvermogen zijn nu, na een periode van volgehouden moed waarin ze alles probeerden, volledig overschreden. Zij weten niet hoe het nu nog verder moet en voelen zich hopeloos in een volslagen isolement, doch houden hun verdriet voor zich.

 • negatief: uitzichtloze vertwijfeling: bij wanhopige vertwijfeling
 • positief: hoop: als men aan het einde van zijn latijn is

Tamme_kastanje__Castanea_sativa2) (Witte) PAARDEkastanje: “Onvoldoende interesse voor het heden” (Aesculus hippocastanum)

Voor hen die geplaagd worden door een onophoudelijke stroom van ongewenste gedachten die men niet kan kwijtraken. Ze voeren innerlijke discussies en eindeloze gesprekken met zichzelf zonder zich een ogenblik van verpozing te gunnen.

negatief: aanhoudende kwellende gedachten:

 • als `s avonds de discussies van de afgelopen dag voortdurend in het hoofd malen
 • als ons telkens te binnen schiet wat men “had moeten zeggen”
 • als men steeds argumenten en tegenargumenten formuleert
 • bij onvoldoende concentratievermogen

positief: geestelijke helderheid en evenwicht:

 • bij chronische hoofdpijn in het voorhoofd, vooral boven de ogen, veroorzaakt door een steeds weerkerende gedachten stroom
 • bij inslaap problemen door kwellende gedachten
 • als de mentale spanning zich uit in tandenknarsen, vingers knakken e.d.

PaardekanstanjeKnop3) KNOP van de (Witte) PAARDEkastanje: “Onvoldoende interesse voor het heden” (Aesculus hippocastanum)

Voor personen die de neiging hebben steeds weer dezelfde fouten te herhalen, geen lessen kunnen trekken of hun ervaringen niet verwerken. Meestal zijn het optimistische, zorgeloze doch ook wat oppervlakkige naïeve mensen die moeilijk iets bijleren. Zij zijn eerder onverschillig en onopmerkzaam, vergeten onaangename ervaringen uit het verleden zo snel mogelijk en maken zo geen progressie in hun ontwikkeling. Zij zullen zich reeds op iets nieuws storten voor zij klaar zijn met hetgeen waarmee ze nog moeten beginnen.

negatief: steeds dezelfde fouten maken:

 • voor afwezige, verstrooide kinderen die bijv. steeds hun lunchpakket vergeten of steeds dezelfde fouten in een dictee maken
 • voor kinderen met een gebrek aan interesse en aandacht; ze leren langzaam en blijven ‘achter’ op school
 • voor mensen die steeds dezelfde ongelukjes hebben

positief: leren en actief ervaring opdoen:

 • bij een gebrekkig observatievermogen
 • bij periodiek terugkerende ziekten met hetzelfde patroon bijv. migraine-aanval steeds na ruzie over hetzelfde onderwerp / maagzweer die steeds opspeelt bij dezelfde emotionele belasting / verkoudheid die met de regelmaat van een klok terugkeert

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA4) RODE Kastanje: “Angsten” (Aesculus carnea)

Voor mensen die zich overdreven bezorgd maken om andren; ze hebben voortdurend de angst dat geliefde personen iets ergs zal overkomen. Ze vrezen altijd meteen het ergste en stellen zich steeds voor wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Ze projecteren hun eigen angsten en twijfels op anderen.

negatief: overdreven bezorgheid:

 • voor mensen die zich beroepshalve genoodzaakt zien zich te vereenzelvigen met andere mensen
 • voor ouders die niet kunnen slapen, voordat hun kind thuis is na een feestje
  bij het geven van borstvoeding
 • voor personen die overdreven bemoederen

positief: positieve gedachten:

 • voor de ouder die zijn kinderen steeds maant tot voorzichtigheid
 • voor zij die denken dat iemand iets is overkomen als hij/zij te laat komt
 • voor zij die bij een onschuldig symptoom direct denken aan een ernstige ziekte
 • tammekastanje
Advertenties