DE DEN

DE DEN (24/8-2/9 en 19-29/2): “een wijze practicus”

Pinus_sylvestris_bos

De den is krachtiger dan hij in eerste instantie doet vermoeden. Passiviteit komt bij hem niet voor: moedig en onbevangen vindt hij zijn weg en zal altijd doorgaan tot hij iets bereikt wat hem bevalt. “IJver en bescheidenheid” zijn twee opvallende kenmerken van de den.De den is constant op zoek naar de juiste weg tussen egoïsme en altruïsme. Zijn praktische levenshouding biedt hem de balans tussen gevoel en verstand. De den beschikt over een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij heeft de neiging tegenslagen te zwaar op te nemen. Dat kan hem het gevoel geven, dat zijn leven is opgebouwd uit een aaneenschakeling van mislukkingen. Toch vindt hij altijd weer de moed om door te gaan en te vechten voor zijn ideaal.

Vriendschap met een den wordt niet gemakkelijk gesloten. Zijn terughoudendheid maakt hem moeilijk bereikbaar. Maar breekt iemand door zijn muur heen, dan biedt de vriendschap oneindig veel mogelijkheden. In de liefde staat de den snel in vuur en vlam, maar deze gevoelens zijn vaak sneller verdwenen dan ze zijn gekomen.

Kernwoorden: buitengewone smaak , waardigheid, gekunsteld, houdt van alles dat mooi is, humeurig, koppig, neigt naar egoisme maar houdt van degenen die hem na staan, nogal bescheiden, erg ambitieus, getalenteerd, vlijtig, ontevreden minnaar, heeft veel vrienden, veel vijanden, erg betrouwbaar.

Energie: de energie van de den helpt bij het relativeren van te veel zelfkritiek en te hoge verwachtingen. Mensen die depressief of boos zijn, omdat zij zichzelf veroordelen, of omdat zij zich schuldig voelen kunnen baat hebben bij de energie van de den.
De affirmatievoor de den is: ‘Ik kom emotioneel weer in balans omdat ik mijn gevoel van schuld en falen los laat.’

Transformatie tot het begrijpen van de menselijke conditie / Vergeven / Diep contact met het emotionele niveau / Erkenning van fouten te hebben gemaakt, vergissingen, berouw / Weten hoe energieverlies vanwege straf en schuldgevoelens te vermijden / Nemen verantwoordelijkheid / Gaaf oordeel / Zelfacceptatie. De den is in potentie ijverig, intelligent, behulpzaam, vriendelijk en praktisch.

De “februari-den” neigt echter iets te veel naar passiviteit en goedmoedigheid, waardoor hij zijn talenten niet optimaal gebruikt. Op dit punt moet hij van tijd tot tijd worden gecorrigeerd.

De “zomerden” is veel praktischer ingesteld en slaagt er eerder in om een juiste balans te vinden tussen gevoel en verstand. Door hun rechtschapen houding zijn dennen over het algemeen voorbeeldige meerderen. Werknemers hebben bij dennenbazen duidelijk het gevoel dat er ook rekening wordt gehouden met hun belangen.

GroveDenBos

DE DEN (de grove den – Pinus sylvestris L.):

  • Gebruikte delen: het sap, het hout, de naalden, knoppen (april); drogen op een zeef of in een droogstoof
  • Werkzame bestanddelen: vluchtige olie, hars, flavonoïdglycosiden
  • Eigenschappen: antiseptisch, balsemhoudend, expectorans, opwekkend, urinedrijvend, in aromatherapie gebruikt bij: scabiës, open zweren, verkoudheid, griep, sinusitis, catarre, hoesten, bronchitis, astma, artritis, jicht, reumatische klachten, zenuwpijn, zweetvoeten, overmatige transpiratie, aandoeningen aan de lucht- en urinewegen, blaasontsteking, neuralgie, stress. Den is antiviraal, bacteriedodend en wormdrijvend. In een verstuiver zet het positieve ionen om in negatieve ionen (goed tegen hoofdpijn, een gevoel van onbehagen en depressies).

GroveDenneappels

BACH-BLOESEM therapie: “moedeloosheid en wanhoop” (de grove den – Pinus sylvestris L.)

Voor personen die zichzelf onnodig overladen met zelfverwijten; ze stellen te hoge eisen aan zichzelf en hebben dan ook schuldgevoelens als ze er niet aan voldoen. Deze mensen worden moedeloos doordat ze meer hun beperkingen dan mogelijkheden zien, ze hebben snel een slecht geweten en hanteren te veel verontschuldigingen bij iedereen over alles.

negatief: hardnekkige schuldgevoelens:

  • als men zich bij succes verwijt dat men het nog beter had moeten doen
  • voor overdreven gewetensvolle mensen
  • voor personen die de schuld van anderen op zich nemen

positief: echte nederigheid, spijt:

  • voor zij die nog teveel de stempel dragen van kerkelijke dogma`s, geboden en verboden
  • voor mensen die altijd te nederig zijn en steeds maar hun verontschuldigingen aanbieden
  • Pinus_sylvestris