DE BEUK

DE BEUK (22/12): “een geduldige doorzetter”

beukstammen

Beukenmensen zijn geboren “ambitieuze individualisten”. Zij leiden hun eigen leven en waken over hun eigen domein. Beuken hebben veel geduld en doorzettingsvermogen: gebeurt het vandaag niet, dan morgen. Maar dat de beuk komt waar hij wil zijn, daarvan is hij overtuigd. En als hij ineens in de spotlights staat, is plankenkoorts hem totaal vreemd.
Het leven van de beuk is goed georganiseerd; alle plannen worden nauwgezet uitgevoerd. Naast de organisatorische talenten overheerst ook zijn creativiteit. Beuken wegen alle mogelijkheden goed tegen elkaar af. Ze nemen geen onnodige risico’s. Ideeën worden door hen niet alleen bedacht maar ook gerealiseerd. De beuk richt zich graag op de toekomst en op vernieuwing. Daarbij verliest hij soms het verleden uit het oog en daarbij de fouten waarvan hij had kunnen leren.

In de liefde blinkt hij niet uit door fantasie, eerder door zijn verstandigheid. De beuk is een verrukkelijke levenspartner. Hij is erg “huiselijk en materialistisch” ingesteld. Zowel aan zichzelf als aan zijn vrienden stelt hij hoge eisen. De oudere beuk krijgt soms een verlangen naar avontuur, maar dit duurt nooit lang.

Kernwoorden: heeft goede smaak, is bezorgd over zijn/haar uiterlijk, materialistisch, goede organisatie van leven en carière, economisch, goede leider, neemt geen onnodige risico’s, redelijk, uitstekende levenspartner, dol op fit blijven (dieëten, sporten, etc.)

Energie: De kwaliteit van de beukenergie is vooral verdraagzaamheid. Mensen die moeite hebben met verdraagzaamheid en mededogen zouden wat vaker contact moeten leggen met en hun heil zoeken bij de beuk. De affirmatie die bij deze boom hoort is: ‘Ik erken dat vele paden tot wijsheid leiden en ik behandel anderen met begrip en tolerantie’.

Transformatie tot: Onderscheidingsvermogen; kwaliteit naar waarde schatten / Het begrijpen van een waardesysteem / Begrijpen van gedragspatronen door observatie / Diagnose opmaken; taxeren, schatten, in staat zijn in alles het goede te zien groeien / “Wij zijn slecht elkaars spiegel” / Wens om meer verdraagzaam te zijn

Als beuk ben je vaak koning over je eigen domein. Rustig wacht je je kans af en in de schaduw van anderen bereid je je voor op wat gaat komen. Je hebt veel doorzettings-vermogen en geduld. Jouw tijd komt wel, daar ben je van overtuigd. Als het moment dan is aangebroken om voor het voetlicht te treden, ken je geen plankenkoorts. Met flair pik je je nieuwe rol op en daarmee oogst je veel applaus. Je wilt echter wel eens de lessen van het verleden vergeten, omdat je te veel bent gefixeerd op het heden en de toekomst.

Je bent zeer ambitieus en je stelt zeer hoge eisen aan jezelf en aan anderen. Daarom lijk je soms wat zwaar op de hand. Omring je daarom met mensen met een natuurlijke vrolijkheid en helderheid. Spaar je lichamelijke krachten af en toe. want je hebt de neiging om te veel van jezelf te vragen.

beukoverzicht

DE BEUK (Fagus sylvatica):

 • Gebruikte delen: de bast (2-3 jaar oude takken – februari), het hout
 • Werkzame bestanddelen: looistof (bast), kreosoot (in de door destillatie van het hout bereide teer)
 • Eigenschappen: antiseptisch, eetlust-opwekkend, koortswerend, samentrekkend

 

BACH-BLOESEM therapie: “Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen” (Fagus sylvatica)

Voor mensen met een kortzichtige, kritische instelling en arrogante uitstraling, die heel onverdraagzaam zijn. Zij veroordelen streng op basis van hun erg bekrompen maatstaven de andren omdat zij totaal geen vermogen hebben zich in te leven in andermans gevoelens en geen begrip hebben voor diens fouten of tekortkomingen. Zij zien nooit het positieve aan iemand, maar keuren steeds het gebrekkige of `afwijkende` af.

negatief: onverdraagzame kritiek:

 • bij afkeurend veroordelen van anderen, onrijp gedrag
 • bij intolerantie, vooroordelen tegen bijv. minderheden
 • bij spottend, hatelijk en kritische gedrag
 • voor zij die op een overdreven manier discipline, orde en exactheid eisen van anderen

positief: verdraagzaamheid:

 • voor zij die de splinter in andermans oog, maar niet de balk in eigen oog zien
 • voor kleingeestige mensen die niet inzien dat anderen minderbegaafd kunnen zijn en zich afvragen “hoe kunnen ze toch zo dom zijn”
 • als men zich stoort aan gebaren, spreektaal en gewoonten van anderen
 • BeukJongblad