HERFSTZONNEWENDE gebed

We staan op het keerpunt van zomer en winter. De zomer is het seizoen van actie, de winter het seizoen van rust, kalmte en contemplatie. Het is een tijd voor meditatie en studie. Mogen we nu afdalen in onze eigen onderwereld om de hele winter het magische rijk dat we vanbinnen vinden, te verkennen.

Dit is de tijd om onze beloning te innen

Terwijl we de laatste dans van de zon vieren

Licht en donker balanceren op een korenaar

De laatste graankorrels kondigen het einde van de oogst aan

De herfst is nu op zijn hoogtepunt

Het is tijd om de nacht te verwelkomen

In het afnemende licht denken we na over onze kracht

En de uren van duisternis krijgen meer macht

Hoewel de vruchtbaarheid van de wijnrank

En de tanende aarde nog aanwezig zijn

Wordt in stilte het zaad van wijsheid geboren

Prijs Moeder Aarde

Terwijl ze haar winterse donkere mantel aantrekt

En met herfstbuien de aarde doordrenkt.

 

 

Korte lessenreeks ASTRO door Fons WILS

WAT: astrologie beoefenen is een kijkje nemen achter de schermen van ons dagelijks bestaan. Astrologie is niet bezig met feiten, maar wel met de onzichtbare/ongrijpbare patronen en tendensen achter de gebeurtenissen waarmee we tijdens ons bestaan geconfronteerd worden. We gaan leren kijken naar mechanismen die zich niet aan banden laten leggen door de fysische wetten. Met de hulp van astrologische tekeningen en specifieke software kunnen we de kenmerken en de ontwikkeling van onze persoonlijkheid verklaarbaar maken. De astrologie helpt met haar tekeningen vaak om vage dingen uit dat verleden op te klaren. De patronen en de tendensen die de astrologie over de toekomst onthult, maken het mogelijk om op een strategische wijze om te gaan met de dingen die op je afkomen. Astrologie kan, mits ze op de juiste wijze gebruikt wordt, een gouden gids zijn voor je leven. Astrologie kan uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Zij brengt je aanleg in beeld. Astrologie bepaalt de verhoudingen tussen je driften en ze laat je verstaan wie je echt bent.

Fons Wils heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring met persoonsgerichte astrologie, relaties, oplossen van problemen, zoeken naar de zin van het bestaan en kan ons dus via deze korte lessenreeks een goede basis bijbrengen die onmiddellijk toepasbaar is in ons eigen leven.

WAAR: leszaal in cafe ‘T POSTJE, KortrijkseSteenweg 339, 9800 Deinze (0485/86.91.59), deuren open om 19u00, start les stipt om 19u30-22u00

WANNEER: 6 lessen telkens op DINSDAG – 5 en 19 september, 3 en 17 oktober & 7 en 21 november 2017

PRIJS: 12€/les (72€ voor de volledige lessenreeks) – maximum 20 personen: dus schrijf snel in via e-mail bij marniek.verschaeve@telenet.be

Lughnasadh of lammas

Dit is een oogstfeest (1 augustus) voor de eerste oogst, om de Aarde te bedanken voor haar mildheid. Ook word het goddelijke huwelijk geëerd, evenals de Zonnegoden.
De Christelijke versie van dit feest werdt Lammas genoemd (St.-Pieter) en is ontstaan zodat men Lughnasadh zou vergeten.

Lughnasadh betekend letterlijk: in het huwelijk geven.
Ook herinnerd de naam aan de symbolische dood van Lugh, de Keltische God van Zon en Vuur, op deze dag.

Tijdens dit feest werd dus de eerste oogst binnengehaald, waarvan de eerste graan-stengels werden gebruikt om figuren van te vlechten; een graanmeid of graanpop. Zaden werden geplant, van de vruchten die in het ritueel gegeten werden. Er werd brood gebakken, het eerste fruit werd verzameld, er werd gedanst, gezongen en er werden spellen gedaan. Het huis werd versierd met vruchten, men deed aan astrologie en er werden zomerse barbeques gehouden in de openlucht, welke al stammen uit de tijd van de Kelten en Romeinen (vlees roosteren).

Men viert en eert het huwelijk en de bevruchting tussen de Zonnegod (de Ierse Lugh) en de Godin Eriu (een oude vrouw die opnieuw jong word) en de eerste oogst. Ook bracht men offers aan de Zonnegoden.

Op deze dag (sommigen geloven dat dit pas op het tweede oogstfeest gebeurde) offerde Lugh uit vrije wil zijn leven opdat de cyclus van leven, dood en wedergeboorte, (zaaien, groeien en oogsten) door zou gaan. Hij ondergaat een rituele dood en wedergeboorte.
Maar de laatste korenschoof afsnijden zou ongeluk brengen, aangezien ze de Graangod vertegenwoordigd. Daarom gooiden oogsters allemaal tegelijk hun sikkel in de richting van de laatste schoof, zodat niemand wist wie de Graangod had gedood.

Van de laatste schoof bakte men een brood als symbool van overvloed en men maakte er een graanpop van, als symbool van Moeder Aarde, die men versierde met scharlakenrode linten van Cerridwen, de Keltische Moedergodin. Deze pop bleef de hele winter boven de haard hangen.

Bij de Christenen op Lammas (St.-Pieter) legde men dit brood op het altaar als symbool voor de eerste vruchten. Dit brood werd dan gezegend door de priester.

We feesten en dansen, alhoewel het misschien toch een wat ‘somberdere’ sabbat is dan anderen. Sommigen benutten deze dag enkel om hun brood en cake te bakken, en basis voor soepen en sauzen voor de komende winter. Zij voeren vaak geen extra rituelen uit, behalve dan het zegenen van het voedsel.

We zien dit als een tijd waarin de God zijn kracht verliest en waarin de Zon verder naar het zuiden reist en de nachten langer worden. Velen herdenken zijn overvloed en warmte in het voedsel dat we eten.

Kruiden: Acacia, aloë, maïs, cyclamen, frankincense, bosbes, eikenbladeren, zonnebloem.

Altaar versieringen: maïs/tarwe poppen (gemaakt van stro) om de Moeder Godin te symboliseren voor de Oogst.

Wierook: Roos, sandelhout.

Edelstenen: Aventurijn, citrien.

Kaarskleuren: Goudgeel, oranje, groen, licht bruin.

Voedsel: Zelfgebakken brood, noten, wilde bessen, bier, appels, rijst, geroosterd lam, bessentaart, vlierbessenwijn, thee

Beltane

De oorsprong van de naam is onduidelijk.  We weten wel dat het ‘Ierse’ voorvoegsel „bel‟: „gelukkig‟, „zegenrijk‟ of „stralend‟ betekende.

Beltane is een neo-paganistisch jaarfeest dat geïnspireerd is op verhalen over oude meifeesten. Het komt uit Engeland. Met het feest Beltane wordt gevierd dat de natuur na de winter weer  uitgelopen is en dat de zomer, de vruchtbaarste tijd van het jaar aan zal aanbreken. Vruchtbaarheid, die van de aarde en van onszelf, is het belangrijkste thema van dit feest. De zon neemt toe in kracht, de dagen worden langer en een warme zomer strekt zich voor ons uit. De tijd waarop alles tot bloei komt en naar buiten mag om gezien te mogen worden! Het feest wordt gevierd met het vuur van vernieuwing, transformatie en activatie! Het vuur van passie! De periode van Beltane loopt van 1 mei tot 21 juni, de zomerzonnewende.

Dat is de tijd voor Europa christelijk werd. Ook na de bekering van Europa vierde men het heidense feest nog. Het was een feest om de komst van de lente te vieren, het drukte de hoop op een goede oogst uit. Er werd een ‘meiboom’ opgericht en daar  omheen  dansten de jongeren. Tijdens het dansen werden er kleurige linten rond de boom gewikkeld en vaak koos men het mooiste meisje van het dorp uit  en werd  uitgeroepen tot ‘Mei-koningin’. De energie wordt voelbaar sterker en de creativiteit in jezelf mag ontluikenen.

In de Germaanse landen, met name bij de Saksers, werd de nacht van 30 april op 1 mei traditioneel gezien als het huwelijk van ‘Wodan en Freya’. In deze nacht werden heksen verondersteld op hun bezem naar de Blocksberg, de Brocken en nog vele andere verzamelplaatsen te vliegen.

Beltane werd ook wel “Walpurgisnacht of Vanadisnacht” genoemd (Vanadis, een andere naam van Godin Freya). Sint Walpurgis is de gekerstende versie van een Germaanse graangodin. Zij zou rond 800 als non een klooster hebben geleid, wonderen hebben verricht en mensen van hun ziekte hebben genezen. Uit het kalksteen waarop haar graftombe rust zou ‘medicinale olie’ druppelen die nog steeds aan de gelovigen wordt verkocht.

Sint Walpurgis wordt afgebeeld met drie graanhalmen in haar hand. In volksverhalen wordt nog wel eens verteld dat zij achtervolgd werd en een boer haar verstopte in zijn laatste korenschoof. De volgende dag zou het graan in ‘goud’ veranderd zijn. In de zogenaamde Walpurgis nachten liet men zijn raam open voor het geval Sint Walpurgis beschutting nodig had voor haar achtervolgers. Als dank zou zij goudstukken achterlaten.

In het Walpurgisvuur werd stro verbrand om de kracht van de oogst van het vorige jaar over te brengen op de komende nieuwe gewassen.

Ook Maria kreeg een rol toebedeeld in een poging de heidense graan en vegetatie goden te doen vergeten. Ze werd voorgesteld als de beschermvrouwe van de gewassen en de vruchtbaarheid. De meimaand werd ook wel mariamaand genoemd. In de kerken werden in deze maand meialtaren ingericht die versierd werden met bloemen en groene takken. Tijdens de Meiavond stond de meiboom symbool voor de vruchtbaarheid. Hiertoe werd een boom gerooid uit het bos en ontdaan van zijn takken. Alleen de kruin bleef staan. Een ieder is instaat om hierin een fallus symbool te ontdekken!

De soort boom verschilde nogal per streek. Het kon een Den, Berk, Meidoorn, Es of Eik zijn. De kruin werd vaak versierd met bloemen en lekkernijen. Van de afgehakte takken werden kransen gevlochten als symbool voor de ‘eeuwige cyclus’.  De kransen dienden als versiering of als hoofdtooi van de meikoning en koningin. Op de stam werden figuren gekerfd en onder de kruin werden linten bevestigd. De mannen hielden het groene lint vast en dansten met de klok mee, de vrouwen de witte en dansten tegen de klok in. Door beurtelings te bukken werden de linten om de stam gevlochten. Met de stam als mannelijke energie en de linten als vrouwelijke energie kun je in het geheel een ‘paringsritueel’ ontwaren. De gehele gemeenschap was bij deze onderneming betrokken. Alle handelingen dienden om de levenskracht op te wekken.De rest van de avond werd er gedanst en gefeest rondom het traditionele vuur. Wedstrijden met als prijs de Meikoningin waren algemeen. Na afloop bleef de meiboom vaak staan tot het volgende jaar of verbrand tijdens Litha.

De kerk was natuurlijk niet te spreken over deze losbandigheid en kerstende de ‘Meidoorn’ als zijnde een heilige boom, die het kruis van Christus symboliseerde. De takken en de bloesems mochten alleen op het Maria altaar gebruikt worden.

Het vruchtbaarheidsfeest was daarnaast ook een feest van de liefde. Jonge mannen plantten kleine versierde boompjes in de tuin van hun geliefde of hingen kransen aan haar deur. Elders werden bloeiende takken aan het slaapkamerraam gebonden. Soms kon het meisje alleen maar raden wie haar stille aanbidder was, in andere gevallen kerfde hij zijn naam in de tak. Ook werden er wel serenades gebracht. Dit zogenaamde Meien werd in 1612 verboden op grond van behoud van het groen in de stad. Op het platteland bleef dit gebruik langer bestaan.

Voor de veehouders was het feest een belangrijk moment, daar rond die tijd het vee weer voor het eerst naar de weide werd gebracht. Er zijn verschillende gebruiken bekend die met deze gebeurtenis gepaard gingen. Vaak werd het vee tussen twee vuren gedreven. Het knallen van zwepen, luiden van bellen, het besprenkelen met gewijd water of het bestrooien van het vee met zout, alles diende om de levensvatbaarheid op te wekken. Voor deze gelegenheid was het van belang om voor dag en dauw op te staan, want de laatste werd de luilak genoemd. Hij symboliseerde dan de afstervende vegetatie van het vorige jaar, terwijl de eerste ook wel de pinksterbloem werd genoemd als vertegenwoordiger van de nieuwe vegetatie.

De IJsheiligen Bonifatius, Pancratius en Servatius zijn niet anders dan een gekerstende vorm van het verdrijven van de winter. Na deze dagen in mei (12, 13 &14) treed er geen nachtvorst meer op. Nog steeds worden vorstgevoelige planten pas na deze datum buiten gezet.

“Van nachtvorst ben je nimmer vrij, als Bonifatius nog niet is voorbij.”

Het dauw en regenwater van de eerste dag in mei zou veel kracht bevatten. Het werd verzameld en voor vele doeleinden gebruikt, zoals genees en schoonheidsmiddel. Bronnen werden in die ochtend vereerd en versierd met meidoorn. Het bronwater werd in flessen mee naar huis genomen om te gebruiken bij ziekten en om vruchtbaarheid en voorspoed te bevorderen. Deze gebruiken werden tot in de hoogste kringen uitgevoerd. Sporen hiervan zien we nog terug tijdens het dauwtrappen op hemelvaartsdag.

Binnen de Wicca is Beltane het moment waarop de Godin en God ‘één worden’ en bevruchting plaatsvindt. De god Lucifer levert de energie en de Godin Diana geeft de materie vorm. Zij neemt plaats achter haar spinnenwiel en spint het leven van een nieuw mens terwijl ze betoverend zingt. Hun dochter Aradia wordt geboren, zij is de heksenmoeder. Beltane is dan ook het moment om een ‘Handvasting’ te hebben; het huwelijksfeest van de heksen. Tijdens de rituelen van de Wicca wordt de eenwording gesymboliseerd door de Athame, het rituele mes, in de kelk te steken.

Zoals alles in de natuur nu vorm krijgt, is Beltane het moment om je eigen plannen vruchtbaar te maken. Optimisme, groei, bloei en sensualiteit staan hier centraal.

Kleuren: wit & rood (Godin) , groen (God)
Goden: Pan, Odin (Wodan),  Lucifer
Godinnen:  Diana, Freya, Aphrodite, Venus
Bloemen: meidoorn, kamperfoelie, seringenbloesem, pinksterbloemen.
Edelstenen: Vuuropaal, Rozenkwarts, Saffier,  Carneool.
Teken: Steenbok
Planeten: Saturnus,  Mercurius

Aura reiniging

Misschien ben je je er niet altijd bewust van, maar ieder mens heeft een energieveld om zich heen, de zogenaamde ‘aura’. Met je aura sta je in contact met je omgeving.

Als individu, beschouw je jezelf als een op zichzelf staand geheel, los van alles en iedereen. Maar energetisch ben je met alles en iedereen verbonden en bestaat er een ‘uitwisseling’. Ben je met andere mensen heb je een energetische uitwisseling met hen, ben je alleen, dan heb je een uitwisseling met je omgeving.

Je aura is ook een ‘informatiedrager en informatiegever’. Je draagt jouw eigen persoonlijke informatie in je aura en je ontvangt onbewust informatie van anderen en je omgeving.

Mensen die ‘hooggevoelig’ zijn kunnen de informatie uit hun omgeving en van anderen van nature opzuigen als een spons. Dat is voor hen heel normaal en hoeven hiervoor geen enkele moeite te doen. Je wordt als hooggevoelige bijna de hele dag door ‘gespamd’. Maar helaas zit er geen spamfilter in de aura. Dus moet je als hooggevoelige dagelijks je energieveld schoonmaken en zuiveren van ongewenste informatie

Enkele eenvoudige tips om je aura-veld te reiningen:

1) De instant aura-oplader en beschermer: maak een gesloten circuit van je duimen en wijsvingers en visualieer een prachtig wit licht om je heen.

2) Witte salie: bijna iedere spirituele winkel heeft witte salie. Dit is een sterk geurend kruid, dat je kunt aansteken. De rook die hier vanaf komt kun je verspreiden over jezelf heen of in je ruimte. Je kunt de salie op een schoteltje leggen en aansteken. Wanneer je toch veren in huis hebt, kun je de rook met de veren over heen verspreiden. Dit heet ‘smudgen’. Of je gaat met het schoteltje langs je lichaam.

3) Met edelsteenwater of essence: wanneer je een amethist, bergkristal en een zwarte tourmalijn in huis hebt. Leg deze dan in een karaf met water. Je laat het enkele uren ‘trekken’ en dan giet je dit water in een plantenspuit of andere verstuiver. Je kunt hiermee je eigen energieveld reinigen en ook je ruimte.

4) Met vogelveren: wanneer je weer eens bij een vijver bent, waar veel eenden, ganzen en zwanen zijn, geef je ogen dan eens goed de kost en misschien vind je dan wel een grote mooie veer. Met zo’n grote vogelveer kun je je aura als het ware heerlijk schoonwapperen. En dat geeft ook zo’n mooi geluid en het gaat dan ook echt om je heen waaien. Ik maak met mijn veren altijd stevige zwiepbewegingen om me heen en visualiseer dat alle onnodige ‘rommel’ uit mijn aura verdwijnt. Je kan dit goed combineren met de witte salie die je vervolgens kan verspreiden met jouw vogelveren.

5) Visualiseren: dit is een hele eenvoudige en ook heel krachtige methode.
Stel jezelf voor onder een witte waterval dat alles wat niet van jou is wegspoelt. Stel je voor dat je met je voeten in de aarde staat en dat de aarde alles liefdevol transformeert wat niet van jou is. Laad jezelf daarna op met aarde-energie. Visualiseer prachtig wit licht in je handen en met met dit licht in je handen, maar je strijkbewegingen langs je lichaam en verzamel je alle ballast uit je aura. Als laatst geef je je ‘afval’ aan de aarde. Visualiseer een engel of engelen om je heen die je aura liefdevol schoonmaken.
Wanneer je in bad zit of onder de douche staat, was jezelf dan met de intentie ook je aura schoon te spoelen. Vul zelf je eigen visualisatie maar in.

Je hoeft niet bang te zijn dat je ‘afval’ zomaar weer ergens rondslingert om weer door jou opgepikt te worden. Je kunt een intentie in je ritueel inbouwen dat je afval liefdevol wordt getransformeert door de aarde, het universum of engelen. Doe wat bij je past.

De zin van stilte

eenzameMonnik

Er was een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen.
Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had.

De monnik, die net met een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei: ‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’
De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We zien helemaal niets.’

Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. ‘Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?’
De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’

‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik was water aan het putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten. ‘

Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde de monnik, ‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.’

MAGIE VAN ALLE TIJDEN

Als een God een boer laat worden wij ziek. Serieuze magie begint met de “wetten van de correspondenties”. De idee is dat de mens een microkosmische afbeelding is van de macrokosmos. Wat er in de kosmos gebeurt, is daarom van invloed op ons welbevinden. En andersom: door bepaalde handelingen te verrichten kunnen wij invloed uitoefenen op de goden van de kosmos.

thoth-luxor-templegoddesssekhmet

Zeg deze woorden over een strook fijn linnen. Deze goden moeten erop worden getekend en het moet van twaalf knopen worden voorzien. Offer hun brood, bier en brandende wierook. Leg het om de hals van een man, om iemand te redden van de plaag van het jaar. Een vijand zal geen macht over hem hebben. Een middel om de goden uit het gevolg van Thot en Sachmet tevreden te stellen. Deze woorden moeten door een man worden  uitgesproken vanaf de laatste dag tot aan Nieuwjaarsfeest, op het Wag-feest en bij dageraad op het feest voor Rnenoetet.1

sekhmet-komombotreeoflive

Aldus een van de duizenden medisch-magische spreuken die uit het woestijnzand van het oude Egypte tevoorschijn zijn gekomen. De magische spreuk op het stuk linnen is bedoeld om ‘iemand te redden van de plaag van het jaar’. Volgens de Egyptische astronomische kalender valt Nieuwjaar in het midden van de zomer, de heetste en droogste tijd. Dat is de ‘ziekte van het jaar’. Daartegen moet men zich wapenen door de goden Thot en Sachmet tevreden te stellen met brood, bier en wierook. Thot is (onder meer) de God van de onderwereld en de Godin Sachmet waart juist in de hete zomermaanden rond om ziekte en verderf te zaaien. De priesters die de kwalen van Sachmet moeten bestrijden zijn kundige artsen. En magiërs. Zij zijn ingewijden, dat wil zeggen ze kennen de Namen van de goden en dat wil weer zeggen dat zij de streken van de goden kennen. Ze hebben daarvoor doorgeleerd. Zij kennen de wetten van de sumpatheia, van de correspondenties tussen hemelse en aardse krachten en werkingen: ‘Zo boven, zo beneden’, zoals in het Egyptische Corpus Hermeticum uit de tweede eeuw na Christus staat.

tothhermescorpushermeticum

MAANPLANT

Ooit was het hele leven doordrenkt van magie. Wie had er vroeger niet een altaartje in huis en een teken boven de deur? Geboorte en dood, reizen en landbouw – alles werd begeleid door magisch-rituele handelingen. Wanneer men ging ploegen, zaaien of oogsten was de stand van de maan van belang en berustte op wetenschappelijke kennis, aldus landbouwdeskundige Varro (116-27 v.Chr.). Ook de artsenij was pas wetenschappelijk wanneer deze rekening hield met de stand van de sterren. Er is een mooi voorbeeld van een geneesmiddel tegen migraine uit de Griekse tijd. Dat gaat zo:

pioenroos

De plant van de Maan is “pioenroos”; bij de mensen uit Italia heet ze maanplant. Pluk ze als de maan aan de hemel staat, reciteer de voorgeschreven gebeden, roep de engelen aan en ook de uren, de maanden, de wind en het teken van de maan – dat is Kreeft.2

De pioenroos (paeonia lactiflora) staat symbool voor verlegenheid en bescherming.
De pioenroos dankt zijn naam aan Peaonia, leerling van de Griekse God voor geneeskunst. Daarom symbool voor gelukkig leven en gezondheid. In China staat de bloem voor waardigheid en rijkdom.

In een therapeutisch handboek met de naam Kyraniden, dat in de eerste eeuwen zeer invloedrijk was, kunnen we lezen hoe de pioenroes geprepareerd moet worden om tot een “goede geneeskrachtige werking” te komen. De wortel van de roos moet vrijgemaakt worden (bij een bepaalde maanstand) en in een gewijde zeerobbenhuid en ruwe zijde gewikkeld worden, onder het voortdurend reciteren van gebeden. Na zeven dagen kan de wortel uitgegraven en getrokken worden. Je zult zien – staat er – dat alle delen van de pioenroos hierdoor meer kracht krijgen dan wanneer de roos niet op deze wijze behandeld wordt. Als men dan ook nog de naam van de ‘onvergelijkelijke Zeer Grote God’ in de delen van de wortel grift, hoeft men niet bevreesd te zijn dat er sprake is van tovenarij.3

Met dit laatste is overigens niet iedereen het zomaar eens. De Romein Plinius (23-79 na Chr.) schrijft bijv:

Voor hoofdpijn zou een warme schapenlong rond het hoofd gebonden helpen. Maar wie
kan nu aan een chronisch zieke voorschrijven dat hij de hersenen van een muis moet
innemen met water (…) [zelfs] al zou die behandeling succesvol heten te zijn…ik zie dit
als bedrog (…) van de magiërs.4

JOODSE MAGIE

menorahkabbala1977mysticalchemy

Ook de joden zijn geduchte magiërs. Is Mozes niet de allergrootste magiër en ingewijd in de Egyptische mysteriën? En is de “tempelbouwer Salomon” niet een hogepriester in het uitdrijven van demonen volgens het pseudepigrafsiche Testament van Salomon. Hierin staat te lezen dat Salomon de demonen zelfs inzet bij het bouwen van de tempel. Joodse magiërs zijn artsen. Zo lezen we in de Babylonische Talmoed (een joods-rabbijns geschrift waarin commentaren op de Tenach opgetekend zijn uit de eerste tweede tot vijfde eeuw na Christus):

En dit zijn de wetten die rabbi Eliezer leerde aangaande het planten van pompoen. Door
het uitspreken van een magische spreuk kan hij bewerkstelligen dat de gehele akker
gevuld wordt met pompoen en met een andere magische spreuk kan hij de gehele akker
ontwortelen.5

CHRISTUS als MAGIER

theorymacrocosmpracticemicrocosm

Kerkvader Augustinus (354-430) is het hardgrondig eens met de eerdergenoemde Plinius.
Augustinus moet niets van de magie weten. Vooral niet omdat je daarmee goden zou kunnen dwingen. Maar God laat zich niet dwingen is de redenering van Augustinus. Toch heeft Augustinus – en de gehele christelijke kerk met hem sinds de oudheid – een probleem met de magie. Is immers Christus niet de grootste magiër aller tijden? Hij kon met God praten, liep over het water en genas zieken onder het aanroepen van zijn Vader. Bovendien, wanneer het christendom bij monde van Augustinus zich in de vierde eeuw positioneert ten opzichte van de magie, is de magie al eeuwen in het christendom doorgedrongen. En dat laat zich niet verloochenen. Wat zijn de middeleeuwse heiligen anders dan een soort goden die door priesters aangeroepen worden om ziekte en leed onder de mensen tegen te gaan? Net als de oude magiërs weten christelijke priesters precies welke heilige ze in welke situatie moeten aanroepen. Zij kennen de hemelse wereld der heiligen. Er zijn voorschriften voor de priesters hoe te handelen bij een veeziekte. Dat was niet zomaar even – bij wijze van spreken – de kudde vol spuiten met antibioticum. Het lag iets ingewikkelder:

Bij longziekte bij vee: maak vijf Christus-kruisen van graspollen, plaats die in de vier
hoeken rond het vee en één in het midden. Ga zingend rond het vee: ‘Ik zal de Heer
zegenen in alle tijden’ (Psalm 34) in zijn geheel en het Benedictus en litanieën en het
Pater Noster. Sprenkel heilig water over het vee, brandt rond het vee wierook en fijn
linnen [dat op het altaar gelegen heeft].6

Dit is christelijke magie van het zuiverste soort. Men heeft er in de middeleeuwen niets op tegen. En ook vandaag de dag nog niet. In december 2009 gingen enkele honderden
klimaatbehoeders per elektrische scooter naar de klimaatconferentie in Kopenhagen. De start was in Den Bosch. Voor men vertrok werden scooters en berijders gezegend door de wijwaterkwast van bisschop Hurkmans – voor een goede reis en een goede conferentie.

HET GROTE WERK

alchemiestardustbody

In de zeventiende en achttiende eeuw ging men in de alchemie nog altijd uit van de idee van de correspondenties tussen boven en beneden. En dus moeten er goddelijke krachten aanwezig zijn in bepaalde materiële artefacten zoals planten en stenen. Alchemie is nu juist de kunst om de goddelijke krachten te activeren. Dat doet men door de specifieke samenstelling van de vier materiële elementen aarde, water, lucht en vuur in het laboratorium te ‘martelen’. Dat is: koken, verpulveren, een beetje zuur erbij en weer koken. De alchemist mediteert daarbij psalmen, dat noemt hij het “Ergon” – het grote werk. De alchemie zelf is dan het kleinere werk. Uit de gemartelde materie staat vervolgens de Christuskracht op – dat is het vijfde element, de ether. De etherkracht van bijvoorbeeld de Valeriaan is dan het genezende werkzame element.

study_of_alchemyinstrumentsmagiques

ARTSEN of MAGIERS?

Johann Valentin Andreae (1586-1654) – de schrijver van de drie rozenkruisergeschriften in 1614-1616 – verwondert zich in zijn utopische geschrift Christianopolis over ‘mensen die zich uitsluitend bezig houden met de aarde’. Tegenwoordig is het andersom: wie zich met de geest bezighoudt wordt vaak gezien als een zonderling. Wetenschap is tegenwoordig: je bezig houden met de werkzame stoffen van alleen de aarde. Tenminste dat denkt men. Zeker in het medische bedrijf spelen nog hele andere krachten een rol. De voornaamste daarvan is het zogenaamde “placebo-effect”. Dit is het verschijnsel dat men een pilletje slikt tegen hoofdpijn, terwijl er geen werkzame stof in dit pilletje zitten. En toch verdwijnt de hoofdpijn. Suggestie, illusie, inbeelding zegt men dan. Maar men kan het ook anders uitleggen, namelijk dat het geloof dat men geneest een essentieel onderdeel is van de medische wetenschap. Zegt Jezus niet regelmatig in het Nieuwe Testament: ‘De kracht van je geloof zal je genezen’? Soms als je naar de tandarts gaat, is je kiespijn al voor een kwart verdwenen wanneer je in de wachtkamer zit. En als de tandarts je dan komt halen in zijn of haar mooie witte jas vermindert de pijn nog eens voor een kwart. Je bent al voor de helft van je pijn af voordat er ook maar een boor in je mond gaat. Laatst vroeg ik aan de tandarts of ze nu op de universiteit ook modules hebben voor dit placebo-verschijnsel. Nee, zij ze lachend, met die magie houden wij ons niet bezig!

MAGIE is WETENSCHAP en andersom

‘Antidepressivum blijkt niet te werken’ kopte het dagblad Trouw recent. Het farmaceutische bedrijf Pfizer blijkt al tien jaar lang het antidepressivum reboxetine te verkopen zonder dat het werkt: ‘het werkt niet beter dan een placebo, een nepmiddel’. Negatieve resultaten werden door Pfizer systematisch achtergehouden. Een hoogleraar aan de universiteit van Groningen merkt in het artikel in Trouw op dat het achterhouden van negatieve gegevens een ‘veel voorkomende praktijk’ is die in stand wordt gehouden door overheden en door de EMA (Europese geneesmiddelen autoriteit). Toch wordt het middel door artsen en psychiaters veel voorgeschreven. Terwijl het niet werkt en nog veel bijwerkingen heeft ook. Kennelijk gelooft men vooral dat het werkt! Waarom? Omdat het er allemaal erg wetenschappelijk uitziet, met onderzoek in laboratoria door mannen in witte jassen die wat husselen met stofjes en ingewikkelde (haast magische) namen verzinnen. Zoals reboxtine. Die mannen lijken wel “magiërs” en ze hebben ervoor “gestudeerd“. Binnen ons bestaande paradigma hebben we een oneindig vertrouwen in de Medische Wetenschap (met hoofdletters). Maar omdat het zich allemaal binnen het vertrouwde paradigma van de natuurwetenschappen afspeelt, hebben we niet meer in de gaten dat er net zoveel hocuspocus is als ten tijde van de oude Egyptenaren.
Want ook de oude Egyptische priester-magiërs konden precies vertellen wat wanneer werkt en wat er werkzaam is. Alleen vanuit een ander “paradigma”. De vraag kan dan ook gesteld worden: is er wel een verschil tussen magie en wetenschap.

Bronnen:
– John van Schaik, 2008 in Bres 265, 2010
1 M. J. Raven, Egyptische magie. Op zoek naar het toverboek van Thoth, Leiden 2010
2. Overgenomen uit: J. Slavenburg, De Hermetische Schakel, Deventer 2003, p.76.
3. Ibidem, 79-81.
4. Plinius, XXIX.
5. Gaonic responsa, publiced by Musafia (Lyck, 1864, nr.31), alhier in: D. Sperber, Magic and Folklore in Rabinnic Literature, Jeruzalem 1994, p.62.
6. Lacnunga CXLIIb, transl. J.H.G.Grattan en C.Singer, Anglo-Saxon Magic and Medicine, Oxford 1952, p.176-179.

Salem Witches

SalemTVSerie

Het Puriteinse Salem

In Salem vindt men het Salem Witch Museum, waar men een omstandige, zij het vrij statische voorstelling kan bijwonen van de trieste rechtszaak rond dit verhaal. De achtergrond van deze tragedie is dat de congregatie van het dorp Salem altijd nogal twistziek was geweest, en dat er sedert jaren veel stevige burenruzies waren geweest. Deze hadden meestal te maken met eigendom en grazingsrechten, maar er was tevens veel onvrede en persoonlijke vijandschap. In de 20 jaar sedert 1660 hadden reeds drie dominees de parochie verlaten.

salem-witch-trials

In 1689 stemde de puriteinse dominee Samuel Parris eindelijk toe om Reverend te worden in Salem dorp, na bijna een jaar bedenktijd. Slechts de helft van zijn parochianen steunde zijn kandidatuur. Helaas was de Reverend niet gezegend met de gave van bemiddeling, en om zijn positie te versterken zocht hij overal “zondaars” en beschuldigde hen publiek voor de kleinste fout. Dit verminderde natuurlijk geenszins de spanning in het dorp, maar verscherpte nog de tegenstellingen.

TVSerie8

In naburige dorpen waren er geruchten over hekserij opgedoken, en in januari 1692 werden de dochter en de nicht van Reverend Parris ziek. De meisjes gilden, gooiden van alles in het rond, maakten vreemde geluiden en kropen over de vloer. Volgens ooggetuigen klaagden ze dat ze geknepen werden en met naalden gestoken.

Dokter William Griggs werd meteen opgetrommeld, maar hij kon geen oorzaak vinden voor deze eigenaardige ziekte. Nog andere meisjes in het dorp begonnen gelijkaardige symptomen te vertonen, tot zelfs tijdens de preken in de kerk. Aangezien de fanatiek religieuze puriteinen sterk geloofden in het bestaan van de duivel en van hekserij, kwam dominee Parris al snel tot een diagnose van bezetenheid, hekserij, toverij en zwarte magie…

TVSerie5

Deze niet al te snuggere conclusie, gestaafd door de religieuze “standing” van de Reverend en de dokter, was genoeg om de situatie verder te escaleren tot een trieste reeks van gebeurtenissen, waarbij 19 mensen werden opgehangen, één man verpletterd, en 7 anderen overleden in de gevangenis! Honderden anderen zagen hun leven volledig verstoord of zelfs vernietigd worden.

TVSerie4

Aangezien de leiders van de congregatie zowel administratief als bestuurlijk alle macht bezaten, droegen zij de zaak rechtstreeks over aan de rechtbank. In de praktijk betekende dit dat zij de volledige controle over de gebeurtenissen behielden, maar toch hun handen konden wassen voor enige persoonlijke verantwoordelijkheid. Deze handige “techniek” wordt tot op de dag van heden nog steeds gebruikt in politieke kringen…

De eerste slachtoffers van de wilde beschuldigingen waren mensen die net “een ietsje anders” waren en zichzelf niet konden verdedigen. Sarah Good was een dakloze, van wie men wist dat ze bedelde voor voedsel of onderdak. Sarah Osborne pleegde het ernstige “misdrijf” van slechts zelden aanwezig te zijn op de kerkelijke bijeenkomsten. Tituba tenslotte was een zwarte slavin. Ze werden allen zwaar ondervraagd door de magistraten en vervolgens naar de gevangenis gestuurd.

Titubaan

Aangezien de procedure liep als een trein en er zelfs zonder enig spoor van bewijs toch “overtuigende” veroordelingen vielen, beschuldigden de meisjes al snel meer dan 150 mensen uit de omliggende dorpen. Deze werden hierop onmiddellijk opgesloten voor hekserij, in afwachting van een “eerlijk” proces. Onnodig te zeggen, dat zowel de meisjes als de prominenten uit het dorp zich uitstekend voelden met de algemene aandacht en hun glorierijke rechtvaardigheid…

Salem_Painting

Het heksentribunaal

In juni 1692 werd in Salem de speciale rechtbank van “Oyer and Terminer” bijeengeroepen (antiek Frans voor “horen” en “beslissen”). De voorzitter was Chief Justice William Stoughton, die werd bijgestaan door kerkelijke magistraten en rechters. De eerste verdachte die verscheen was Bridget Bishop, die prompt werd schuldig bevonden. Volgens de magistraten had ze haar onzichtbaar astraal spectrum gebruikt om de slachtoffers te folteren. Op 10 juni werd ze opgehangen.

Bridget_BishopSalemPoem

Dertien vrouwen en vijf mannen ondergingen een zelfde lot, vooraleer gouverneur William Phipps in oktober het heksen-tribunaal ontbond en een nieuwe rechtbank aanstelde. Dit Superior Court of Judicature (zowat een Rechtbank van Eerste Aanleg) nam geen zogezegd astraal bewijs meer aan, bevrijdde de gevangenen, en verleende gratie aan de reeds veroordeelden.

Hoewel de rechtszaken over de heksen van Salem voorbij waren, werden de personen die aansprakelijk waren voor deze verschrikkelijke gebeurtenissen nooit verantwoordelijk gesteld…

SalemTrialsTVSerie1TVSerie2TVSerie3

Zie ook: https://youtu.be/8D5qwjndsoY

http://www.wgnamerica.com/shows/salem

TVSerie6

Test hier uw kennis over deze Salem Witch Trials:

1. How many people were formally charged with witchcraft?
a) 95 c) 140
b) 64 d) None of the above

2. How many people were afflicted?
a) 43 c) 57
b) 83 d) None of the above

3. Where did this witchcraft outbreak originate?
a) Andover c) Salem Village
b) Salem Town d) None of the above

4. Who was the first afflicted girl?
a) Abigail Williams c) Tituba
b) Betty Parris d) None of the above

5. Which accused person was pressed to death for refusing to answer the court’s questions?
a) John Proctor c) Samuel Wardwell
b) Alice Parker d) None of the above

6. What year did the Salem witch trials take place?
a) 1697 c) 1762
b) 1692 d) None of the above

7. Who was the youngest person jailed for witchcraft?
a) Dorcas Good c) Mary Warren
b) Martha Tyler d) None of the above

8. What were some of the causes of the Salem witch trials?
a) Family squabbles c) Superstitions e) None of the above
b) Salem politics d) All of the above

9. Who was the governor of the Massachusetts Bay Colony during the Salem witch trials?
a) Sir William Phips c) Cotton Mather
b) Samuel Sewall d) None of the above

10. How many convicted witches were hanged?
a) 20 c) 17
b) 19 d) None of the above

11. When Salem Village separated from Salem Town in 1752, what did Salem Village change its name to?
a) Decatur c) Devonshire
b) Danvers d) None of the above

12. No one died a convicted witch again in America after the Salem witch trials.
a) True
b) False

13. Of the women listed below, which one was once tried for witchcraft in 1680, but not convicted in that year?
a) Sarah Good c) Elizabeth Proctor
b) Bridget Bishop d) None of the above

14. Who was the Salem Village minister during the trials?
a) Cotton Mather c) Samuel Parris
b) Joseph Green d) None of the above

15. Which afflicted girl in August 1706 asked the congregation of her church for forgiveness for her involvement with the Salem witch trials?
a) Ann Putnam, Jr. c) Betty Parris
b) Abigail Williams d) None of the above

Mabon

ManonBanner

Met Mabon herdenken de heksen de reis van de geest van de geofferde God naar de onderwereld, de andere kant. Mabon is de belofte dat hij er met Samhain zal aankomen en er als het ware zal geboren worden. Deze reis uit zich in de afstervende natuur. De laatste oogst moet dus dringend binnengehaald worden. 

mabon-blessings

Op de herfstevening van 21 september zijn dag en nacht weer opnieuw even lang geworden, maar de dagen, weken en maanden die volgen, zal de duisternis weer stilaan de overhand nemen op het licht. Op dat moment vieren de heksen de Mabonsabbat. Het gebruik van het woord Mabon is van recente datum. Onze voorouders vierden nooit een feest dat bekend stond als Mabon. Hier en daar vonden er wel feesten plaats rond de “herfstevening“, maar aanwijzingen als zou de equinox met dezelfde intensiteit gevierd zijn als Beltain, Midzomer of Samhain zijn er niet. De naam Mabon refereert aan de mythische figuur Mabon, zoon van Modron, die voorkomt in de Mabinogion, een middeleeuws Welsh verhalenbundel. De naam komt van het Keltische Maponos of Grote Zoon. In de Welshe mythes werd de jonge God gestolen van Modron, wat Grote Moeder betekent, op de derde dag na zijn geboorte. Pas na jaren werd hij teruggevonden door koning Arthur.
Mabon verwijst in de moderne hekserij dus naar de God zelf, die zich offerde met Lughnasadh (1 augustus) en nu op weg is naar de onderwereld. Hij is de mannelijke versie van de Griekse Godin Persephone die afdaalt naar de onderwereld, waarna de gewassen op aarde afsterven. De Mabonsabbat luidt het einde van de oogst van gewassen en vruchten in. Met Lughnasadh was de oogst begonnen, nu zijn nagenoeg alle vruchten van de arbeid geplukt.

HornedGod

In het oude Griekenland werden rond deze periode ook de “Eleusische mysteriën” gevierd. Alhoewel er weinig over deze mysteriën bekend is, zouden ze wel betrekking hebben gehad op de oogst. De inwijdelingen kregen ondermeer een korenhalm te zien, terwijl er gezegd werd: In de stilte wordt het zaad van de Wijsheid gewonnen, een tekst die ook in de heksensabbat voorkomt.
In de oude Keltische bomenkalender, zoals beschreven door Robert Graves in The White Goddess, valt Mabon in de boommaand van de “braam”. De braam is een klimmende plant die spiraalsgewijs voortwoekert. De spiraal is het symbool van dood en wedergeboorte, een gegeven dat met Mabon herdacht wordt. In de meeste volksgebruiken in West Europa was het de gewoonte om geen bramen meer te plukken na het einde van september. Nadien waren ze bestemd voor de geesten. Soms werd het taboe van het eten van vruchten na een bepaalde datum kracht bijgezet door erop te wijzen dat de duivel dan op de vruchten zou gespuugd hebben. Wie van deze vruchten at, zou het ongeluk tegemoet gaan. De braam komt niet enkel voor in de Keltische bomenkalender en in de volks-gebruiken, maar eveneens in de heksensabbat. Het is de doornige plant die de weg naar de onderwereld verspert. Nochtans moet de God deze drempel nemen, wil hij diep in de Aarde doordringen om haar te bevruchten om de oogst van het volgende jaar te kunnen verzekeren.

BramenStruik

Ook in de volksgebruiken en -feesten zijn er verwijzingen te vinden naar de herfstequinox. In verschillende dorpen in Vlaanderen en Nederland werden er rond die periode markten georganiseerd, zodat er inkopen konden gedaan worden voor de komende donkere periode. Er waren paardenmarkten, ganzenmarkten en zelfs de zogenaamde vrijersmarkten, die vaak gekoppeld waren aan een “paarden- of schapenmarkt”. De huwbare dochters werden op deze markten ‘getoond’. Deze jonge vrouwen droegen zakdoeken met zich mee, die door geïnteresseerde jongemannen afgepakt werden. Deze markten herinneren aan de “Teltownhuwelijken” die in Ierland plaatsvonden tijdens de vieringen rond Lughnasadh.

Paardenmarkt

Ook tijdens de Sint-Lambertusfeesten die in België en Zuid-Nederland rond 17 september gevierd werden, stond de lichtsymboliek van de herfstequinox centraal. De streekheilige Sint-Lambertus werd volgens de hagiografie onthoofd, wat een verwijzing kan zijn naar de geofferde Lichtgod. Kinderen gingen op de avond van zijn naamfeest rond met kaarsen, of er werden lichtpyramides gebouwd.

STLambertusSabbats

Beroemde voorspellingen

Al zolang er zieners zijn, bestaan er voorspellingen. Beroemde voorspellingen treden meestal niet op na een helderziende te hebben geraadpleegd over een bepaald vraagstuk. Deze voorspellingen zijn meestal geforceerd en geconcentreerd op één onderwerp. Meestal zijn die voorspellingen ook afhankelijk van keuzes die iemand omtrent een bepaald onderwerp kan maken en dus eigenlijk onvoorspelbaar zijn. Bijvoorbeeld als iemand wil weten of hij een relatie gaat krijgen met een bepaalde vrouw. Hierin spelen keuzes van beide partijen een rol en bovendien kan de voorspelling zelf het lot wijzigen. In dit geval kan een goede helderziende alleen de meest voor de handliggende toekomst voorspellen. We gaan het hier hebben over de meer betrouwbare, spontane helderziende, “meestal plots visionaire” voorspellingen. Van deze categorie, welke voorspellingen doorgaans zonder aanwijsbare reden, spontaan lijken op te komen, is het grootste aantal met een hoge nauwkeurigheidsgraad juist. We nemen er deze dan nog uit, die op voorhand geregistreerd zijn en dat zijn er meer dan je denkt. Enkele voorbeelden:

LeonieVDDijcke

Leonie VAN DEN DIJCK:

De zieneres van Onkerzele, zoals ze genoemd werd, voorspelde binnen 3 maanden, twee rampen voor de koninklijke familie. De voorspellingen waren goed te controleren, omdat zij een biograaf had die haar visioenen nauwkeurig in een dagboek bijhield. Daardoor waren haar voorspellingen op voorhand opgetekend en dus ook gemakkelijk op onverdraaide nauwkeurigheid te controleren. Ook Prof. Tenhaeff was daar meer dan eens getuige van.

Een van die voorspellingen betrof het verongelukken van koning Albert, wat volgens Leonie een moord was. Hieronder volgt het opgetekend visioen.

KoningAlbert

Het ongeluk van Koning Albert

 • “Ik ben in een voor mij onbekende rotsachtige streek. Twee Franssprekende mannen komen aangewandeld. Pas als ik het woord ‘sire’ hoor, herken ik in de kleinste van de twee, de koning. Hij draagt touwen rond het lichaam en over de schouders. De andere kerel is niet alleen groter, maar ook zwaarder gebouwd. Aan de voet van de rots gaan de wandelaars uiteen. De onbekende verdwijnt achter de rotsen, terwijl de koning de beklimming begint” Daarna beschrijft Leonie in eenvoudige bewoordingen de klimpartij en het spel met de koorden. Volgens Leonie vordert de koning vrij snel, maar heeft zijn metgezel blijkbaar een gemakkelijker weg gevonden want ze ziet hem vanachter een hoger gelegen rots de nietsvermoedende vorst bespieden. Als de koning met één voet op de rots staat, doemt zijn metgezel ineens voor hem op en duwt hem achterover.
 • “Ik zie de koning met het hoofd omlaag vallen. Vallend hoor ik hem nog iets roepen, maar kan het niet verstaan. Als zijn hoofd een eerste rotspunt raakt, verliest hij zijn brilletje, bij de volgende aanraking met de rotswand zijn muts en zo zie ik hem van rotspunt tot rotspunt vallen en uiteindelijk op de grond neerploffen”
 • “Twee mannen dragen de koning weg. Dan komen nog meer personen aan de voet van de rots staan. Een hele tijd, misschien wel vier uur later, legt men het lichaam terug op de plaats waar het lag. Dan komen vanuit verschillende richtingen mannen met fakkels. Zij vinden de koning, maar tegen die tijd is hij al dood” (uit de aantekeningen van Gustaaf Schellinck, blz.94).

WagenKussnacht

Het officieel verslag van de gebeurtenissen luidde als volgt: op 17 februari kort na het middaguur, reed koning Albert I in een kleine wagen die hij zelf bestuurde in de richting van Marche-les-Dames, vergezeld van een lakei. Omstreeks twee uur was hij ter plekke. Hij trok zijn bergschoenen aan, nam touw en haak, en liep op de rots af. De lakei volgde hem een tijdlang, maar alvorens aan de eigenlijke klim te beginnen stuurde de koning hem terug om op de auto te passen. Het was toen drie uur. Vermoedelijk is het ongeval kort nadien gebeurd, toen een rotspunt het onder de voet van de vorst begaf. Albert viel achterover met het hoofd op een puntige steen.

Vanaf de plaats waar hij op de koning wachtte, kon de lakei niet zien wat er gebeurde maar toen hij lang genoeg tevergeefs gewacht had, ging hij op zoek, hierbij geholpen door enkele mensen uit de buurt. Hij verwittigde ook het paleis en van daaruit vertrok een hulpploeg bestaande uit dokter Nolf, lijfarts van de koning, graaf Xavier de Grünne, grootmeester van het Huis van de koningin, en kapitein baron Jacques de Dixmude, een vleugeladjudant van de koning. De hele avond en een deel van de nacht zocht men met behulp van toortsen de bergflank af, tot baron Jacques de Dixmude om 2.02 uur het verminkte lijk van de vorst vond.

KoninginAstrid

De dood van Koningin Astrid

 • Op de eerste zondag van maart 1934 vertelde ze hoe ze in een visioen werd ‘meegevoerd’ naar een oord met treurwilgen bij een meer. Er kwam een auto met Leopold III aan het stuur aangereden. Naast hem zat koningin Astrid met volgens Leonie een groot vel papier op schoot (dat er wegenkaarten bestonden was iets dat de ongeletterde zieneres amper kon begrijpen). Op een zeker ogenblik boog de koning zich rijdend over dat document. Werd hij hierdoor afgeleid, of had het te maken met een zwaaiende man langs de weg die volgens Leonie van achter een boom kwam? Hoe dan ook: een ogenblik later was het gebeurd…
 • Ik citeer de biograaf en daarmee Leonie zelf: “De koningin werd uit de auto geslingerd en kwam met het hoofd tegen een boom terecht, plofte zwaar ten gronde en bleef daar roerloos liggen. Daarna kwam de koning van achter het voertuig en liep op de koningin af. Hij was helemaal gekneusd en zijn gelaat zat vol bloed, maar hij voelde het niet eens. Hij had alleen zorg voor zijn vrouw op de grond. Wijdbeens voor haar staand, riep hij haar naam, alsmaar luider. Ik zag de gebroken ogen van de koningin opengaan en op dat ogenblik baarde zij een onvoldragen kindje dat door de vreselijke schok was gestorven.
 • Onmiddellijk daagden er uit verschillende kanten mensen op. Het lijkje werd opgetild, in doeken gewikkeld en ergens naar binnen gedragen; ook het lijk van de koningin werd toegedekt.”
 • En Leonie becommentarieerde haar visioen als volgt: “’t Is wreed als je daarop moet toekijken. Ik heb veel voor haar gebeden, opdat het niet zou moeten voorvallen. Maar ik zag het voor mijn ogen… zó klaar en duidelijk dat ik zelfs de rimpels van het water en de deining van het riet zag. En toch zou ik veel liever als een leugenaarster gebrandmerkt worden, dan dat dit bewaarheid moet worden” (Schellinck, b1z.101)
  Niet alleen Leonie van Dyck voorzag dit:

In het boek van Prof. Dr. Tenhaeff “De voorschouw” vind je dat meer mensen een voorschouw hadden van dit ongeval. Ik citeer:

 • Het eerste geval betreft een man die droomde dat hij op een avond bij maanlicht een pleziervaart op een meer maakte. Opeens hoorde hij een stem die zei, “Dit is het Vierwoudstedenmeer.” Daarop sprak hij tot zijn vrouw, die in de droom naast hem op het voordek stond: “Zie, ginds kust de nacht de aarde.” Hiermee was de plaats bepaald waar het ongeval zou gebeuren: het plaatsje Küssnacht aan het Vierwoudstedenmeer.
 • De koningin en haar ongeboren kind werden in deze droom voorgesteld als twee goudvissen, een grote en een kleine, die met de boot meezwommen, ofschoon ze net als dode vissen hun mond bestendig openhielden. “Dit duurde zo enige tijd,” zo schreef de man destijds aan Tenhaefff, “tot dit beeld verdween en een tweede voor mij opdoemde: dat van een vuurrode sportauto die met hoge snelheid een stenen brug opreed en in de bocht met een smak tegen de balustrade terechtkwam.”

In de tweede voorspellende droom ging het om een vrouw die bij het Belgisch vorstenpaar op bezoek was.

KoninginAstrid2 KoninginAstrid3

 • “Het viel me op,” zegt ze in haar brief aan Tenhaeff, “dat de koningin een lang witzijden gewaad droeg, met diepe plooien onderaan en heel wijde mouwen. De koningin, slank en donker, deed mij door dit gewaad aan iemand denken die op een praalbed lag, temeer daar de zijde glom” Uiteraard nog altijd in haar droom, gaf de vrouw de koningin de raad niet meer in dit gewaad te verschijnen, daar het beter geschikt was voor op een praalbed dan om gasten in te ontvangen.
 • Net als de vorige keer, zo lezen we bij Tenhaefff, vertelde deze vrouw haar droom aan getuigen, overtuigd dat het iets bijzonders betrof. Later werd ze door twee zaken getroffen: ze herkende op de reportagefoto’s de monumentale trap die ze in haar droom beklommen had en het gewaad waarin de koningin was afgelegd bleek datgene wat zij ’s morgens had beschreven.
 • Een derde berichtgeefster droomde dat zij op de Dam in Amsterdam liep en daar koningin Astrid op de grond zag liggen. De koning en een soldaat knielden naast haar neer. Nog altijd in haar droom liep de vrouw naar de Herengracht, waar zij ergens aanbelde om te zeggen dat koningin Astrid overleden was (Tenhaefff, 1961, b1z.51-52).

Contoleerbaarheid

De meeste voorspellingen komen echter meestal na het gebeuren aan het licht. Dit komt omdat de voorspelling niet genoteerd werd, zodat er geen echt bewijsmateriaal voorhanden is voor het feit dat de voorspelling werkelijk gedaan werd, en ook voor het feit dat de voorspelling niet bijgeschaafd is na het gebeuren. Rond de eeuwwisseling bestond er echter een tijdschrift waar men visionaire voorspellingen kon melden. (“Berichten” uitgegeven door Godefoy, een Duits tijdschrift dat uitgegeven werd vanaf 1899)

Het tijdschrift tekende de volgende juiste voorspellingen op:

 1. Een brand zou de haven van New York treffen waarbij een Duits schip ook vuur zou vatten. In de lente kwam deze voorspelling uit.
 2. Ook de mijnramp die plaatsvond in Brüxen in Tsjechië werd voorspeld. Op de juistheid van de datum na is alles uitgekomen. Ik citeer hierbij de letterlijke vertaling van een zieneres “Frau de Ferriëm”:
  – “Hoe treurig ziet alles er hier uit! Al deze mensen! Hoe jammer! Zo vele mensen! En zoveel wenende vrouwen! De mannen zijn dood; er leven er niet veel meer. Ze zijn allen naar boven gebracht. Och God! Die arme stakkers doen me zoveel verdriet Kijk eens, al die kinderen! Hoe zien de mannen eruit: zwart gerookt en heel zeker in de aarde gestikt. Het zijn Bohemers. De vrouwen en kinderen dragen hoofddoeken. Jawel, het zijn Bohemers.
  – Ach, die arme mensen. En juist nu in de Kersttijd. Het is toch vreselijk. Met zo’n trein, die net aankwam, reisde ik ook al. Die komt toch over Eger? Het is Bohemen. Hoe liggen ze daar toch! Er lopen dokters rond. Fijne kerels! Velen hebben een band met een kruis om de arm. Wat dragen de vrouwen en kinderen in hun handen? Een ketting? Ach, ze slaan een kruis: het is een paternoster. Ze bidden en wenen! Op de trein zie ik de Oostenrijkse adelaar, een dubbelkoppige adelaar. Ha, daar staat een conducteur. Ik hoor wat hij zegt: “In de koolmijn van Dux.” Ik lees echter Brüx. Die mensen met de armband zijn van de gezondheidszorg. Maar ze kunnen die arme mensen niet helpen. Ze voeren ze allen met eigenaardige wagens weg”
 3. Een andere voorspelling van deze vrouw was al even nauwkeurig. Ik citeer van “Bormann”: dit keer zag ze een Duitse oorlogsboot tegen een rots te pletter varen. Ze beschrijft het zinkende schip, de zwemmende matrozen en de gezagsvoerder die vanaf de commandobrug de laatste bevelen schreeuwt. Amper drie maanden later, op 17 december 1900, liep het Duitse oorlogsschip Geisenau (dat in beide wereldoorlogen een even onfortuinlijke opvolger had) in de voorhaven van Malaga tegen de rots Levante te pletter.

GerardCroiset
Gerard CROISET werd veelvuldig bestudeerd door de Prof. Parapsychologie Tenhaeff. Zijn voorspellingen waren meestal zo nauwkeurig, dat hij op zichzelf reeds een bewijs was voor het bestaan van helderziendheid in de toekomst. Hij was een beroemde helderziende die ook meermaals meehielp aan het oplossen van misdaden en verdwijningsgevallen. Als kind was hij bijna zelf eens verdronken en vandaar was hij zeer gevoelig was voor visionaire voorspellingen of vermissingen, die met verdrinking te maken hadden. Het was dan ook te verwachten dat hij de grote overstroming van Nederland op 1 februari 1953 voorzag. Alleen interpreteerde hij de ramp verkeerd, omdat hij hem had laten misleiden door de genie-eenheden en de troepen die ingezet werden bij de redding en evacuatie. Hij leidde daaruit bijkomend een nieuwe wereldoorlog af.

 • Maar een kapper uit Vlissingen had toen een veel beter visioen dat hij voor de BRT verhaalde. Ik citeer hier eveneens zijn geregistreerde voorspelling, zoals ze op voorhand werd uitgezonden via de radio:
  “Eén januari 1953. Wij, mijn vrouw en ik, hadden bezoek. Tussen vijf en zes uur gingen die mensen weg. Ik ging even zitten en toen was het alsof ik me voelde wegzakken, alsof ik een ogenblik sliep. Ik zag een verschrikkelijk gebeuren: een kolkende zee, dijken die wegspoelden, koeien en paarden zwemmend voor hun leven, een man hangend in een boom, mensen die op de daken kropen, huizen die instortten, boerderijen die wegspoelden… Tenslotte verscheen in de verte het getal 2000 in zilveren cijfers, eerst klein, dan steeds groter. Het was alsof het getal op me af kwam. Ik schrok wakker. Het visioen was voorbij en ik voelde me een beetje down en moe. Ik liep naar de keuken waar mijn vrouw de vaat deed en vertelde wat me was overkomen. Nederland of Zeeland zou door een ramp getroffen worden en daarbij zouden tweeduizend mensen het leven verliezen”
 • Opnieuw citeer ik hier een door Prof. Tenhaeff opgetekende voorspelling, van vóór de tweede wereldoorlog:
  Een Rotterdamse dame die sterk helderziend was, vertelde hem vóór de oorlog op zekere dag dat ze niet wist hoe ze het had. A1s ze bij joodse families op bezoek ging rook ze gaslucht. Tenhaeff had er evenmin een verklaring voor, maar toen de oorlog met zijn jodenvervolging, concentratiekampen en gaskamers kwam, werd veel duidelijk.

JeanneDixon

Bijna ieder grote ramp werd op voorhand voorspeld. Wat te denken van de hedendaagse Jeanne DIXON, die voorspelde dat de Apolloraket bij zijn volgende vlucht volledig zou uitbranden en dat men na onderzoek van de capsule, waarin drie kosmonauten het leven verloren, een vergeten schroevendraaier tussen de bedrading zou vinden? De voorspelling kwam letterlijk uit en men vond inderdaad het stuk gereedschap tussen de bedrading van de capsule die uiteraard verondersteld wordt de oorzaak te zijn.

Bronnen: BRT, Prof. Dr. Tenhaeff, Prof Bender, Uitgeverij Elsevier, Schellinck, Bormann.