Wees die ‘Ene’

   
Eén boom kan een bos beginnen,
Eén vogel kan de lente aankondigen,
Eén glimlach kan een vriendschap beginnen,
Eén hand kan een ziel opheffen,
Eén ster kan een schip op zee leiden,
Eén woord kan het doel omlijsten,
Eén zonnestraal kan een kamer verlichten,
Eén kaars kan duisternis wegvagen,
Eén lach kan somberheid overwinnen,
Eén hoop kan onze geest opvrolijken,
Eén aanraking kan je hart doen smelten,
Eén stem kan iedereen wakker maken,
Eén leven kan het verschil maken.
Wees die éne !!
   

Toen ik van mezelf begon te houden …

Toen ik van mezelf begon te houden,
zag ik in dat mijn onrust en emotioneel lijden signalen zijn,
dat ik niet leef in harmonie met mezelf.

Nu weet ik dat is authenticiteit”

Toen ik van mezelf begon te houden,
begreep ik dat ik altijd op het juiste moment op de juiste plek ben
en dat alles gebeurt op precies het juiste moment
ik kan dus rustig zijn

Nu weet ik dat is zelfvertrouwen”

Toen ik van mezelf begon te houden,
verlangde ik niet langer naar een ander leven
en zag ik dat alles in de wereld om me heen
een uitnodiging is om me te ontwikkelen

Nu weet ik dat is “groei”

Toen ik van mezelf begon te houden,
stopte ik om elke minuut te vullen en
plannen voor de toekomst te maken
nu doe ik alleen dat waar ik blij van word
waar ik van houd en wat mijn hart laat zingen
op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo

Nu weet ik dat is “eenvoud”

Toen ik van mezelf begon te houden,
heb ik me bevrijd van alles wat niet goed voor me was:
voeding, mensen, spullen, situaties
en alles wat aan me trok, wat me weg leidde van mezelf
Eerst noemde ik het ‘gezond egoïsme’

Nu weet ik dat is “liefde voor jezelf”

Toen ik van mezelf begon te houden,
begreep ik hoeveel ik iemand kan kwetsen
als ik plotseling verlangens opdring
zelfs als ik wist dat de tijd er niet rijp
voor was en de ander er niet klaar voor was

Nu weet ik dat is “respect”

Toen ik van mezelf begon te houden
stopte ik met steeds mijn gelijk willen halen
en sindsdien merk ik steeds vaker
dat niets zwart of wit is

Nu weet ik dat is “bescheidenheid”

Toen ik van mezelf begon te houden
wilde ik niet langer in het verleden leven en me geen zorgen
meer maken over de toekomst
nu leef ik alleen in het moment
in het hier en nu, waarin alles gebeurt

En ik noem dat “zijn”

Toen ik van mezelf begon te houden
zag ik in dat mijn gedachten met me aan de haal kunnen gaan
en me een naar gevoel kunnen geven
Maar toen ik mijn hart liet spreken, werd mijn mind een waardevolle bondgenoot

Nu noem ik deze verbinding “de wijsheid van het hart”

Wanneer we van onszelf gaan houden
hoeven we niet langer bang te zijn voor confrontaties
met onszelf of met anderen
Zelfs sterren botsen weleens
en daaruit worden weer nieuwe werelden geboren

Nu weet ik dat is “leven” !!

  

De zin van stilte

eenzameMonnik

Er was een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen.
Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had.

De monnik, die net met een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei: ‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’
De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We zien helemaal niets.’

Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. ‘Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?’
De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’

‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik was water aan het putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten. ‘

Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde de monnik, ‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.’

Keltische verhalen rond wijsheid

KeltischeLegendes

In de “Keltische verhalen” zijn er enkele symbolen die telkens weer opduiken als de held zoekt naar wijsheid en inspiratie: de bron, de hazelaar, de zalm en de duim. Waarom worden juist deze vier symbolen geassocieerd met wijsheid? Om hier achter te komen moeten we eerst de belangrijkste Keltische verhalen kennen waarin wijsheid een belangrijke rol speelt.

ShannonPoem

1) BRONNEN van wijsheid en inspiratie:

De bron als de oorsprong van een rivier – met het mysterieus uit de grond (uit het onbekende) opwellende water – is wellicht het meest voor de hand liggende symbool voor het begin van alle dingen. Het is bijzonder dat – zowel voor inspiratie als voor wijsheid – het voor de Kelten zo essentieel werd geacht om terug te gaan naar dat begin, die oerbron of oer-éénheid. Alleen door terug te gaan naar de kern, naar het centrum en de oorzaak van alles is inzicht te vinden. Aan de oppervlakte zien we hoe het water uit de bron opwelt, maar de oorsprong van het water ligt diep in moeder aarde verscholen. Daar ligt ook de wijsheid van de hazelaar die diep in de aarde wortelt en daar ligt de wijsheid van het kind dat, door op zijn duim te zuigen, zijn connectie maakt met de moeder. Die bron zou te vinden zijn in een tijdloos onderwaterland. Dat land valt te associëren met de diepten van het onderbewuste.

NechtanIrishGod        RiverBoyne

a) De BRON van Segais

In het Ierse verhaal van de bron van Segais komen drie wijsheidssymbolen voor: ergens ver verscholen in een woud in het centrum van Ierland is de bron van Segais te vinden. Deze heet ook wel de bron van Nechtan. Rondom deze bron groeien negen hazelstruiken. Aan deze struiken groeien blad, noot en bloesem tegelijkertijd. De noten vielen in het water van de bron en werden opgegeten door de zalmen van wijsheid. De noten zouden bij het vallen in het water zorgen voor luchtbellen van mystieke inspiratie. Deze noten gaven kennis van al wat er te zien en te horen was in de wereld. Maar alleen de zalmen mochten eten van de noten. De bron werd jaloers bewaakt door de riviergod Nechtan en zijn drie schenkers. Ook zijn vrouw Boanna werd niet tot de bron toegelaten. Toen zij het taboe brak en toch stiekem naar de bron ging en het water aanraakte (of volgens andere bronnen ‘widdershins’ – oftewel tegen de zon in – rondom de bron liep of danste) stroomde de bron uit pure woede over. Boanna vluchtte uit de Sidhe heuvel en werd achtervolgd door het water tot ze erin verdronk. Dit was echter een verhulde zegening: Boanna werd de riviergodin van de – naar haar vernoemde – rivier de Boyne. (1)

Sinann

b) De BRON van Connla

Het verhaal van Sinann en de bron van Connla lijkt sprekend op het voorgaande verhaal: hier gaat het om de bron van Connla waaruit de rivier de Shannon ontspringt. Hier is het de “elfenvrouw Sinann” die op haar zoektocht naar wijsheid te nieuwsgierig is om van het verboden water af te blijven: Op een nacht dacht de maagd bij zichzelf dat zij elke vorm van kennis bezat behalve de mystieke kennis. Zij hoorde van de bron van wijsheid en verlangde ernaar deze te zien om zo zelf wijs te worden.  Ze volgde een rivier tot ze bij diens oorsprong kwam. Het water leek echter niet bereid om die kennis met haar te delen en trok zich terug. Bij de verwoede pogingen die zij ondernam om zich de geheimen van de bron eigen te maken, viel of dook zij in het water en verdronk. Zij werd de godin van de rivier, die naar haar de Shannon wordt genoemd. (2)
Deze bron zou te vinden zijn in het land onder de zee; Tir fo Thuinn (land onder de golven). De naam van de bron komt van de koningszoon Connla die door een naamloze vrouw uit de ‘sidhe’ verleid word om mee te komen naar haar wereld om daar haar minnaar te worden. Dit land wordt ook het ‘land der levenden’ of het ‘land der vrouwen’ genoemd. Hier woont de zeegod Mannanan.

Sigurd SeaGodManannan

c) De BRON van Mannanan

In het verhaal van Cormac McArt verteld Mannanan over een bron in zijn land waar vijf stromen uit voortkomen en waarvan gedronken wordt door de aanwezigen.  Cormac krijgt uitgelegd dat dit de bron van kennis is en dat de vijf stromen de zintuigen representeren door welke de kennis wordt vergaard. Alleen diegene die drinkt van zowel de stromen als de magische bron zelf is een werkelijk vaardig persoon. Zo vinden we minstens drie bronnen van wijsheid in de Keltische literatuur. Toch zou dit net zo goed om één en dezelfde bron kunnen gaan, want de bron van Connla wordt ook wel de bron van Segais genoemd en zowel de bron van Connla als de bron in het verhaal van Cormac McArt is te vinden in het land onder water van de zeegod Mannanan. (3)

Ook bij de Germanen staat de bron voor wijsheid en inspiratie. Odin geeft zijn ene oog aan de wijze Mimir in ruil voor een dronk uit zijn bron om zo zelf wijs te worden. De bron van Mimir ligt in het reuzenrijk aan de wortel van de wereldboom Yggdrasil. Ook bij de twee andere wortels van Yggdrasil liggen bronnen: De bron van Urd en de bron van Hvergelmir. (4)

Sigurd&Fafnir FionnMacCumhail

2) De WIJSHEIDSDUIM van Finn McCumhail

In een vervolg op het verhaal van de bron van Segais wil een druïde de zalm van wijsheid vangen. Na vele jaren vangt hij eindelijk de vis, maar hij liet hem braden door een dienstknaap. Deze jongen raakte de vis aan en verbrandde zijn duim. Hij zoog een drup van het vet van de zalm van zijn duim. Vanaf dat moment is de jongen wijs. Alle wijsheid van de zalm is in hem gevaren, de druïde Finnegas viste naast het net. Deze jongen is de beroemde Finn McColl/ Cumhail. Zijn naam betekend de “blanke van de hazelaar”. Elke keer als hij zijn duim in de mond stak – in enkele versies kauwt hij er op tot hij het merg bereikt! – kreeg hij de inspiratie en wijsheid nodig om tot een besluit te komen. (5)

SigurdIn een andere variant van het verhaal over hoe Finn aan zijn wijsheid is gekomen, wordt verteld dat Finn zijn duim klem heeft gezeten in de poort of de ingang van een Sidhe oftewel een elfenheuvel. Toen hij zijn duim eindelijk eruit kreeg bezat de duim de wijsheid van de ‘sidhe’. Ook de wijze Taliesin, de beroemdste bard van Wales, verkreeg zijn wijsheid door hete druppels uit de ketel van inspiratie van zijn vingers af te likken. In de Germaanse mythologie is het Sigurd die als jongen de draak Fafnir verslaat en vervolgens zijn hart gaat braden. Als hij het geroosterde hart aanraakt, verbrand hij zijn vingers en steekt ze in zijn mond. Op dat moment verstaat hij de taal der vogels, kortom hij is wijs geworden.

Taliesin_EmpowermentHarpocratesIsis

De wijsheid van verhalen uit je duim zuigen: in deze verhalen zien we telkens vier elementen terugkomen die wijsheid en inspiratie kunnen brengen: de duim, de zalm, de hazelaar en de bron. De connectie tussen deze symbolen en de wijsheid wordt hier verder uitgelegd.

Duim- of vingerzuigen is een manier die het kind toepast om zich van de buitenwereld af te sluiten en naar binnen te keren, het sabbelen geeft ontspanning en veiligheid van het nabij zijn van de Grote Moeder. Het duimzuigen geeft een zelfde gevoel als het zuigen op de tepels van de moeder voor melk. Het is een manier om contact te maken en zo gevoed te worden door de oermoeder, de bron van alle leven. Dit duim- of vingerzuigen als heilige bezigheid zien we al bij de duim zuigende Harpocrates op schoot van Isis in de Egyptische mythologie. Door te kauwen tot het merg bereikt Finn de ware essentie, de binnenste kern. Het merg stond gelijk aan het levenssap en wie dat kon bereiken heeft een link met de bron des levens. Het uit de duim gezogen verhaal is daarom geen gelogen verhaal, maar een verhaal met een innerlijke waarheid afkomstig uit de onbewuste droomwereld! (6)

sea-salmon-wisdomsalmonofwisdom

3) De ZALM: het oudste dier van het woud

Het volgende symbool van wijsheid is de zalm. De zalm is de vis die in de Keltische legenden het oudste dier van het woud is en dus ook de meest wijze. In de Ierse legenden heet hij Fintan, de man die al leefde in de tijd van de eerste mensen die in Ierland woonden en sindsdien telkens van vorm veranderde tot hij als zalm door de druïde Finnegas werd gevangen. In het Welshe verhaal van Culhwch en Olwen heet de zalm – als het oudste dier van het woud – Llyn Llyw. Hij heeft slechts één oog en weet de weg te vinden naar Mabon zoon van Modron. Mabon betekend ‘Goddelijke zoon’ en in het verhaal is hij al in de oertijd gevangen genomen toen hij nog maar drie dagen oud was. De zalm neemt twee krijgers op zijn rug en zwemt stroomopwaarts tot zij Mabon uit zijn gevangenis kunnen bevrijden.

Ceredwen MaanGodinHzaelaarjpg
Ook Taliesin die andere wonderbaarlijke en wijze jongeling heeft associaties met de zalm; hij veranderd zichzelf in een zalm om aan Cerridwen te ontkomen en wordt in een net gevangen door de ongelukkige prins Elphin, die had gehoopt op een grote zalmenvangst. Ook Taliesin claimt in zijn gedichten dat hij al in de oudste tijden heeft geleefd. De zalm heeft de gewoonte om voor het paaien de plek op te zoeken waar zij geboren is en vind deze na vele jaren feilloos terug. De zalm kan je dus de weg terugwijzen naar je innerlijke bron èn naar je innerlijk kind! Door de zalm te volgen zal je je het bewustzijn van het pasgeboren kind her-inneren.

Hazel wichelaar

4) De HAZELAAR als wichelroede

Ten derde is er de wijsheid van de hazelaar. Door middel van zijn noten weet hij tot de kern van de waarheid door te dringen. Het is samengebalde wijsheid teruggebracht tot zijn essentie; in een notendop! Deze symboliek deelt hij met de walnoot die – vanwege de gelijkenis – gezien wordt als voedsel dat de hersenactiviteit zou bevorderen. Daarnaast heeft de mare van de hazelaar als wijze boom te maken met zijn gebruik als wichelroede. De gegaffelde vorm van veel jonge takken van de hazelaar maakt haar zeer geschikt om te wichelen. Zeer simpel gezegd wijst ook deze vorm naar binnen toe en naar de innerlijke bron. Door van de tweeheid naar de éénheid te gaan; door van de jongere takjes naar de oudere tak te gaan, die weer opgaat in een nog oudere tak, kom je bij de stam uit en vervolgens bij de aarde onder de stam, waar alles uit voortkomt. Bij de Romeinen was de hazelaar dan ook gewijd aan Juturna. Zij is de godin (of nimf) van de bronnen. Zij gebruikt haar staf van hazelaar om bronnen op te sporen. Zo wijst de hazelaar de weg naar binnen toe! In dat wijzen ligt haar wijsheid. Het woord ‘wijs’ duid op het werkwoord wijzen! Dit doe je met de wichelroede of de toverstaf van hazelaar.

WellofJturnaHazelaar

5) Wat is WIJSHEID?

Wijsheid is in-zicht hebben en de kern kunnen bereiken. Daarvoor moet je diep naar binnen kunnen kijken tot je een laag bereikt die los staat van je individu, die universeel is en daarmee van het universum. Universum komt van unus = een en versus = keren, ‘het tot eenheid gekeerde’. Het is de kunst om zelfs met de diepste lagen contact te maken, te verbinden en zo terug te keren tot die oorspronkelijke éénheid waar alles uit voortkomt. Pas dan weet je echt alles. Echter niet degene die de bron vindt, maar degene die van de bron terugkeert naar deze wereld is werkelijk wijs. Zij zal spreken met de inspiratie van een ware dichter, zij zal de mens dichter bij het goddelijke brengen, de weg wijzen naar de diepe stilte van de bron, de wereld verdichten tot zij weer met betekenis en leven gevuld is zoals het ooit bedoeld was en voor de wijze ziener of dichter met inzicht nu nog steeds is.

BigUniverse

Bronnen:
1) The Wooing of Emer by Cú Chulainn (Author: [unknown])
2) The Metrical Dindshenchaspoem “53 Sinann I”
3) http://www.luminarium.org/mythology/ireland/cormacfairy.htm
4) Edda, Volüspa 28 en Gylfaginning
5) The boyhood deeds of Finn McCumhail “Laud 610”
6) http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/duim: Iets uit zijn duim (of vinger) zuigen

Leef in het NU

LevenInhetNu

Het vasthouden van gedachten, gebeurtenissen of situaties kan een mentale gevangenis worden. Door leren los te laten kun je jezelf bevrijden. Door je zorgen te maken over het verleden kun je je depressief gaan voelen en door je zorgen te maken over de toekomst kun je erg angstig worden. Daarom één basisboodschap: leef in het Nu ! De grootste bron van ziekte is stress. Stress heeft ook een grote invloed op het ontstaan van kanker. Als je gezondheid je lief is, kun je maar beter zorgen dat je je ontspannen voelt door de mentale bouwwerken die ons beperken los te laten.

Een mooi verhaal van een wijze Zen-monnik illustreert hoe we onze mentale gevangenis zelf kunnen bouwen. De kunst van het loslaten:

“Er liepen eens een oude en een jonge Zen-monnik langs een weg. Op een gegeven moment kwamen ze bij een rivier, die ze moesten oversteken. Op de plek waar de weg en de rivier elkaar kruisten, stond een mooie jonge vrouw in een zijden kimono.

De vrouw vroeg of de monniken haar konden helpen bij het oversteken. De oude Zen-monnik aarzelde geen moment, nam haar in zijn armen, droeg haar naar de overkant en zette haar daar neer.

Zwijgend vervolgden de monniken hun weg.

‘s Avonds laat, toen ze onderdak hadden gevonden in een tempel, kon de jonge monnik zich niet langer bedwingen en vroeg:

“Wij Zen-monniken mogen ons tijdens onze training niet met vrouwen bemoeien, laat staan aanraken. Waarom heb jij dat dan toch gedaan?”

De oudere monnik antwoordde: “Ik heb de vrouw opgepakt, naar de overkant gedragen, haar daar neergezet en losgelaten. Jij draagt haar kennelijk nog steeds met je mee en hebt haar nog niet losgelaten.”

Loslaten kan verlichting geven. Licht in je leven kan van alle kanten komen. Een spontaan gesprek met een vreemde, oude spullen wegdoen, een productieve werkdag, afleidingen minimaliseren of mentale lasten loslaten. Het loslaten van deze lasten zorgt ervoor dat je de energie aan andere dingen kunt besteden. Het is niet gemakkelijk, maar het kan wel je leven positief veranderen. Volgende 5 tips om je te helpen met het loslaten.

LoslatenPijn

1) Ken de voordelen van het niet loslaten
Je hebt het gevoel dat jij gelijk hebt en de ander niet. Dat kan je weer een goed gevoel geven. Je kunt het slachtoffer blijven. Daarmee kun je aandacht krijgen en ook ondersteuning van andere mensen. Je hoeft je niet in het onbekende te begeven. Je blijft hangen in het bekende, dat een veilig gevoel geeft.

2) Accepteer wat is en laat los
Door te accepteren hoe het leven er nu uitziet en wat er gebeurd is, wordt het makkelijk om los te laten. Waarom? Omdat als je in je mind blijft knokken tegen wat er gebeurd is, het probleem zich voedt met meer energie. Je maakt het waarschijnlijk groter en krachtiger dan het in de realiteit is geweest. Door te accepteren wat er is gebeurd en het los te laten verandert er iets. Je zal merken dat het probleem in je geheugen minder krachtig wordt en minder greep krijgt op je geest. Je bent niet meer zo overstuur als je eraan denkt. Je gaat je emotioneel minder aan het probleem hechten, waardoor het gemakkelijker is om het los te laten en om verder te gaan met je leven.

3) Vergeef
Als iemand je verkeerd behandeld heeft, kan dat een lange tijd pijn opleveren. Maar je hebt er wel een keuze in. Je kunt weigeren los te laten wat er is gebeurd en daarmee je relatie blijven dwarsbomen door het voorval telkens in je hoofd te herhalen. Je kunt ook kiezen om te vergeven. Accepteren wat er is gebeurd, maakt het makkelijker om te vergeven. Het is beter om niet te vergeven omdat je dat zou moeten doen. Ga op zoek naar een echte motivatie waarom je diegene zou willen vergeven.

4) Richt je op wat je kan beïnvloeden in je leven
Het eindeloos herbeleven van gebeurtenissen in je geest verandert niets, tenzij je een tijdmachine tot je beschikking hebt. Afgeleid worden door verhalen in je hoofd waar je niets aan kunt veranderen, slurpen je energie op als een zwart gat. Vraag jezelf daarom af: waar kan ik mijn tijd en energie insteken zodat mijn leven een positieve wending krijgt? Als je de focus verlegt van wat je niet kunt veranderen naar dat wat je wel kunt veranderen, dan zal je merken dat het makkelijker wordt je zorgen los te laten.

5) Nogmaals loslaten
Als je eenmaal iets hebt losgelaten dan is de kans groot dat het uit gewoonte toch nog terugkomt. Laat het daarom nogmaals los. Hoe vaker je het loslaat, hoe minder het probleem terug zal komen en je leven negatief kan beïnvloeden. Het vergt even wat oefening, maar je zult telkens steeds makkelijker in staat zijn om de zorgen los te laten.

Freedom

Wicca: Godin/God

Erg belangrijk in wicca is het herstel van het Zelf, de zoektocht naar de identiteit van het individu, doorheen rituele handelingen, gemeenschappelijke activiteiten en spirituele oefeningen.

In de Wicca worden de Oude Goden en Godinnen gebruikt als archetypes in het kader van de Jungiaanse psychologie. De Wicca is namelijk een religie, en geen godsdienst in de betekenis dat de Wiccan ten dienste staat van de Goden/Godinnen. De Wiccan onderwerpt zich niet aan de Goden en Godinnen, maar streeft naar wederzijds respect. Zij helpen de Wiccan via magie te begrijpen wat anders niet begrepen kan worden, en worden in ruil uitgenodigd om deel te nemen aan de rituelen, en desgewenst te delen in de Cake en Wine.

OerGodinEarthGoddess2

Hierbij treedt vaak de Moeder Godin naar voor als Moeder Natuur of Moeder Aarde.  Het gaat dan om de vruchtbaarheidsgodin bij uitstek, die de vruchtbare aarde of de aard van de vruchtbaarheid, de natuur, zelf incarneert. Ze is dan ook altijd de moeder van de andere goden, en wordt als zodanig ook aangezien als de patrones van het moederschap. Deze originele visie stamt uit de vaststelling dat de aardse natuur al het leven in haar schoot draagt, voedt en ondersteunt, en weer opbergt als het vergaat. Zij draagt in een bepaalde visie zelfs de hemel.

 

“Sacred Goddess, Mother Earth,

Thou from whose immortal bosom

Gods, and men, and beasts, have birth

Leaf and blade, and bud and blossom.”

(Gedicht van Shelley)

MagieNaturalis

We betrekken hierbij dus de elementen, de natuur en respect voor de helende en magische werking van planten, bloemen, bomen, stenen en de elementaire geesten. Wij treden in de voetsporen van de oude Keltische Druïden en Heksen.

earth-goddess-magikalgardenGoddessTree

Elke Wiccan is steeds gelijk, want elke Wiccan is priester(es). Je hebt echter priesters met ervaring, en priesters met minder ervaring. Gezien Wicca een ervaringsreligie is, wordt ervaring als zeer belangrijk beschouwd. In feite is de coven niets minder dan een plaats waar een Wiccan zichzelf kan zijn, te midden van gelijken, te midden van de broeders en zusters.

Het “Gradensysteem” dat wordt gevolgd binnen de coven is belangrijk omwille van de  volgende redenen:

  • het maakt duidelijk wie beschikt over welke ervaring, Wicca is een “ervaringsreligie”.
  • het maakt duidelijk wie werd ingewijd in welke mysterieën. Wicca is namelijk ook een “mysterie-religie”.
  • het is een fantastisch hulpmiddel voor de praktiserende Wiccan. De Wicca als religie is lang niet eenvoudig, en hulp is soms meer dan welkom. De graden maken duidelijk bij wie men eventueel terecht kan in geval men in de problemen komt te zitten.

Om tal van redenen houden de Wiccans hun kerntheologie “geheim”. Niet iedereen is in staat om de Wicca-theologie te begrijpen. Daar is opleiding voor nodig, naast een zekere maturiteit, ervaring en levenshouding.

Ten slotte is er “voorzichtigheid” nodig. Er zijn mensen die ons niet begrijpen, en er zijn er die dat onbegrip doen resulteren in discriminatie. Uiteindelijk heeft de Wicca weinig om geheim te houden, maar gebeurt de geheimhouding uit noodzaak.

WiccaCalling

 

“In the God and Goddess I Trust.
Love is the Law, Love is the Bond.
Blessed Be!”

Wil je meer weten over de Godinnen in de Wicca: zie ook https://hecatedeinze.wordpress.com/lessen/godingod/

CrowGoddessGedicht

Experience the Magic and Wonder of the Earth Goddess

Walk the Path of Wicca: CLICK HERE

ForestGoddess

 

 

 

Inzicht

Loslaten

Een prachtig inzicht. Op een dag gingen vader en zoon met een ezel op pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Zie daar de wereld op zijn kop. Die gezonde jongen zit rustig op de ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit komt.’

De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel zou rijden. Zo liepen ze voort. Even later hoorden ze: ‘Moet je dat zien. Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op de ezel zit en zijn kind laat lopen.’

Na dit verwijt zei de zoon: ‘Kom, laten we samen op de ezel rijden.’ Zo vervolgden ze hun weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Kijk, dat arme beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden, wat een dierenbeulen.’

Daarop zei de jongen: ‘Laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken.’ Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers commentaar leverden: ‘zie deze dwazen. Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten.’

Vader richtte zicht tot zijn zoon en zei: ‘Tja, mijn zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en aanmerkingen zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft.’

HeartofStone

Levensles: “samen”

balans

Een liefdevolle vrouw, die voor iedereen goed was geweest, had aan het einde van haar leven nog één wens. “Voordat ik dood ga, wil ik graag zien hoe de hel en hoe de hemel er uit zien.” Haar wens werd vervuld…

Ze werd door een engel meegenomen naar een mooie feestzaal. Er stonden lange tafels vol met heerlijk eten en drinken. Aan de tafels zaten mensen ellendig, chagrijnig en hongerig voor zich uit te staren.

“Waarom gedragen ze zich zo?” vroeg de vrouw aan de engel.
“Kijk naar hun armen,” antwoordde de engel.

Ze keek en zag dat bij eenieder aan de armen lange stokken om te eten bevestigd waren. Tot boven de ellebogen. Hierdoor konden de mensen hun armen niet buigen. Ze konden niets eten of drinken. Elke poging mislukte en de mensen raakten gefustreerd en ongelukkig.

“Inderdaad, dit is de hel. Neem me weg van hier.”

De vrouw werd vervolgens naar de hemel gebracht. Opnieuw was er een mooie feestzaal. Er stonden lange tafels met heerlijk eten en drinken. Aan de tafels zaten vrolijke mensen. Ze lachten en zagen er gelukkig uit.

“Geen stokken aan de armen, veronderstel ik,” zei de vrouw. “Oh, jawel hoor” zei de engel.
“Kijk net als in de hel zijn de stokken tot boven de ellebogen bevestigd en kunnen ze hun armen niet buigen …  Maar kijk, hier hebben de mensen geleerd om “elkaar” te voeden…”

Echo: inspirerend verhaal

Een mooi, kort inspirerend verhaal dat kan motiveren en stimuleren om positiever te denken, te leven en te werken.

LiefdeGeven

Echo
Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: “Ahhhh”. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die “Ahhhh” roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: “Wie ben jij?” en hij krijgt als antwoord: “Wie ben jij?”. Hij wordt kwaad en roept: “Je bent een lafaard” waarop de stem antwoordt: “Je bent een lafaard”

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: “Zoon, let op” en roept: “Ik bewonder jou”. De stem antwoordt: “Ik bewonder jou”
Vader: “Jij bent prachtig” en de stem: “Jij bent prachtig” De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.

Daarop legt de vader uit: “De mensen noemen dit “echo”, maar in feite is dit het leven … Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!”

Zelvertrouwen

De Ene

Zie alle dingen niet als in wording

maar als Zijnde

en zie ze ook in de ander.

Ieder wezen bevat de hele begrijpelijke wereld.

Hun Al is overal.

De mens, zoals hij nu is, is niet meer het Al.

Maar als hij ophoudt een individu te zijn

doordringt hij de hele wereld.

(Plotinus – 2000 jaar geleden)

Levenskracht