BOEKTIPS

Studie

“De Acht Jaarfeesten” door Joke en Ko Lankester. Dit boek geeft een overzicht van de jaarfeesten. Wanneer worden ze gevierd en hoe kan je ze vieren.

“De kringloop van het leven: Wicca de oude religie” door Joke en Ko Lankester. Dit boek gaat over hoe je een invulling kan geven aan wicca in je leven. De schrijvers die zelf een coven leiden geven veel praktische informatie.

“De nevelen van Avalon” door Marion Bradley. Een boek dat bij vele heksen een gevoel van herkenning oproept. Het is een mooie sfeertekening van wicca. Het hele boek ademt Wicca. De andere delen van de reeks zijn ook aan te raden.

“De Schaduw van de maan” door Jan de Zutter. De schrijver is als journalist de Wicca-wereld ingestapt en als ingewijde heks verder gegaan. Zijn bevindingen lees je in dit boek.

“Abracadabra” door Jan de Zutter. Abracadabra is een uitgebreid lexicon dat een volledig overzicht geeft van de moderne hekserijk. Naast historische achtergrond-gegevens over de seizoensfeesten en volle maansfeesten, inwijdingen, overgangs-rituelen, rituele werktuigen en magische gebruiken, worden voor het eerst in het Nederlands alle rituele teksten van de sabbats en passages uit het Boek der Schaduwen gepubliceerd. Abracadabra biedt ook een overzicht van alle belangrijke westerse heksentradities en verenigingen en biografische gegevens van de meest toonaangevende heksen in binnen- en buitenland. Abracadabra is daarmee in het Nederlandse taalgebied hét standaardwerk over de moderne hekserij.

“Eco Eco” door Jan de Zutter. In 1954, een halve eeuw geleden, verscheen in Groot-Brittannië het boek Witchcraft Today. Daarin beschreef de Brit Gerald Gardner de ontdekking van een oeroude heidense heksenreligie. Volgens hem was het voorchristelijke geloof van deze heksen bewaard gebleven in één coven – een groep – die actief was in een woud in het zuiden van Engeland.
Nu, vijftig jaar later, bekennen wereldwijd zo’n drie miljoen mensen zich tot de moderne hekserij. In de VS is het de snelst groeiende religie en ook in Vlaanderen en Nederland neemt het aantal actieve heksencovens toe.
Tien jaar geleden schreef Jan de Zutter ‘De Schaduw van de Maan’, een boek over de opkomst van wicca in onze contreien. Naar aanleiding van een halve eeuw wicca werd dit geactualiseerd en fors uitgebreid met nieuwe gegevens en extra hoofdstukken. Het resultaat is ‘Eko, Eko’: het ultieme standaardwerk over de moderne hekserij, met unieke kleurenfoto’s uit het privéarchief van de auteur. De titel verwijst naar de aanhef van een lied dat tijdens heksenbijeenkomsten door wicca’s wordt gezongen:

Eko Eko Azarak
Eko Eko Zamilac
Eko Eko Karnayna
Eko Eko Aradia

“Het Groot Heksenboek” door Laurie Cabot. Twee boeken in één. Het eerste deel geeft uitleg aan de hand van verhalen. Het tweede deel gaat in op het heksenleven. Ook andere boeken van Laurie zijn aan te raden.

“Hekserij” door Vivianne Crowley. Een boek over de diepere betekenis van Wicca.

“Moderne hekserij” door Merlin Sythove. Dit boekje geeft in duidelijke bewoordingen een overzicht van de oorsprong van Wicca en het gedachtengoed achter deze religie.

“Terug naar het heidendom?” door Vivianne Crowley. Achtergrond en verklaring van heidense spiritualiteit in al haar facetten.

“Moderne heksen” door Claudia van der Sluis. Een ideaal begin boek, met veel en duidelijke uitleg over onder meer feesten, kruiden en recepten.

“De heksenhamer (Malleus Maleficarum)” door Kramer, H. & Sprenger, J.  In 1486 brengen twee monniken, Heinrich Kramer en Jacob Sprenger, een boek tegen heksen uit. Het heet ‘Malleus maleficarum’ ofwel ‘Heksenhamer’ en is het eerste gedrukte boek over demonologie (wetenschap die zich bezig houdt met het opsporen van de werken van de duivel). In de ‘Heksenhamer’ staat wat heksen zijn, wat ze doen en waaraan je ze kan herkennen. Ook wordt er verteld hoe je ze tot bekentenissen kan dwingen.

De auteurs stellen een lijstje op van wat heksen allemaal kunnen en doen:

ze sturen hagel, storm en onweer;
ze maken mensen en dieren onvruchtbaar;
ze geven kinderen die ze ontvoeren aan de duivel;
ze kunnen dingen zien die verderop gebeuren;
ze kunnen iemand verliefd doen worden;
ze kunnen miskramen veroorzaken;
ze geven hun eigen kinderen ook aan de duivel;
ze kunnen zich door de lucht van de ene naar de andere plaats bewegen;
ze kunnen de rechters betoveren zodat die hen niet bestraffen;
ze kunnen zichzelf laten zwijgen tijdens martelingen;
ze maken openbaar wat voor anderen verborgen is;
ze voorspellen, met de hulp van de duivel, de toekomst;
ze kunnen naar wens bepaalde mensen en dieren door de bliksem doden;
ze kunnen mensen en dieren kwaad doen zonder ze aan te raken.

Heksenvervolgers van latere tijden geloven niet alles wat er in de Malleus staat. Wel houden ze vast aan de idee dat in de eerste plaats vrouwen schuldig waren. En allemaal volgen ze de gruwelijke voorschriften op, die in de ‘Heksenhamer’ stonden. In de praktijk betekent dit dat alleen al een beschuldiging van hekserij betekende dat iemand op de brandstapel zou komen.

“De ontembare vrouw” door Clarissia Pinkola Estés

“Blijf bij mij” door Rika Ponnet

“Ik ben o.k., jij bent o.k.” door Thomas Harris