Mabon

ManonBanner

Met Mabon herdenken de heksen de reis van de geest van de geofferde God naar de onderwereld, de andere kant. Mabon is de belofte dat hij er met Samhain zal aankomen en er als het ware zal geboren worden. Deze reis uit zich in de afstervende natuur. De laatste oogst moet dus dringend binnengehaald worden. 

mabon-blessings

Op de herfstevening van 21 september zijn dag en nacht weer opnieuw even lang geworden, maar de dagen, weken en maanden die volgen, zal de duisternis weer stilaan de overhand nemen op het licht. Op dat moment vieren de heksen de Mabonsabbat. Het gebruik van het woord Mabon is van recente datum. Onze voorouders vierden nooit een feest dat bekend stond als Mabon. Hier en daar vonden er wel feesten plaats rond de “herfstevening“, maar aanwijzingen als zou de equinox met dezelfde intensiteit gevierd zijn als Beltain, Midzomer of Samhain zijn er niet. De naam Mabon refereert aan de mythische figuur Mabon, zoon van Modron, die voorkomt in de Mabinogion, een middeleeuws Welsh verhalenbundel. De naam komt van het Keltische Maponos of Grote Zoon. In de Welshe mythes werd de jonge God gestolen van Modron, wat Grote Moeder betekent, op de derde dag na zijn geboorte. Pas na jaren werd hij teruggevonden door koning Arthur.
Mabon verwijst in de moderne hekserij dus naar de God zelf, die zich offerde met Lughnasadh (1 augustus) en nu op weg is naar de onderwereld. Hij is de mannelijke versie van de Griekse Godin Persephone die afdaalt naar de onderwereld, waarna de gewassen op aarde afsterven. De Mabonsabbat luidt het einde van de oogst van gewassen en vruchten in. Met Lughnasadh was de oogst begonnen, nu zijn nagenoeg alle vruchten van de arbeid geplukt.

HornedGod

In het oude Griekenland werden rond deze periode ook de “Eleusische mysteriën” gevierd. Alhoewel er weinig over deze mysteriën bekend is, zouden ze wel betrekking hebben gehad op de oogst. De inwijdelingen kregen ondermeer een korenhalm te zien, terwijl er gezegd werd: In de stilte wordt het zaad van de Wijsheid gewonnen, een tekst die ook in de heksensabbat voorkomt.
In de oude Keltische bomenkalender, zoals beschreven door Robert Graves in The White Goddess, valt Mabon in de boommaand van de “braam”. De braam is een klimmende plant die spiraalsgewijs voortwoekert. De spiraal is het symbool van dood en wedergeboorte, een gegeven dat met Mabon herdacht wordt. In de meeste volksgebruiken in West Europa was het de gewoonte om geen bramen meer te plukken na het einde van september. Nadien waren ze bestemd voor de geesten. Soms werd het taboe van het eten van vruchten na een bepaalde datum kracht bijgezet door erop te wijzen dat de duivel dan op de vruchten zou gespuugd hebben. Wie van deze vruchten at, zou het ongeluk tegemoet gaan. De braam komt niet enkel voor in de Keltische bomenkalender en in de volks-gebruiken, maar eveneens in de heksensabbat. Het is de doornige plant die de weg naar de onderwereld verspert. Nochtans moet de God deze drempel nemen, wil hij diep in de Aarde doordringen om haar te bevruchten om de oogst van het volgende jaar te kunnen verzekeren.

BramenStruik

Ook in de volksgebruiken en -feesten zijn er verwijzingen te vinden naar de herfstequinox. In verschillende dorpen in Vlaanderen en Nederland werden er rond die periode markten georganiseerd, zodat er inkopen konden gedaan worden voor de komende donkere periode. Er waren paardenmarkten, ganzenmarkten en zelfs de zogenaamde vrijersmarkten, die vaak gekoppeld waren aan een “paarden- of schapenmarkt”. De huwbare dochters werden op deze markten ‘getoond’. Deze jonge vrouwen droegen zakdoeken met zich mee, die door geïnteresseerde jongemannen afgepakt werden. Deze markten herinneren aan de “Teltownhuwelijken” die in Ierland plaatsvonden tijdens de vieringen rond Lughnasadh.

Paardenmarkt

Ook tijdens de Sint-Lambertusfeesten die in België en Zuid-Nederland rond 17 september gevierd werden, stond de lichtsymboliek van de herfstequinox centraal. De streekheilige Sint-Lambertus werd volgens de hagiografie onthoofd, wat een verwijzing kan zijn naar de geofferde Lichtgod. Kinderen gingen op de avond van zijn naamfeest rond met kaarsen, of er werden lichtpyramides gebouwd.

STLambertusSabbats

Advertenties