Wicca: Godin/God

Erg belangrijk in wicca is het herstel van het Zelf, de zoektocht naar de identiteit van het individu, doorheen rituele handelingen, gemeenschappelijke activiteiten en spirituele oefeningen.

In de Wicca worden de Oude Goden en Godinnen gebruikt als archetypes in het kader van de Jungiaanse psychologie. De Wicca is namelijk een religie, en geen godsdienst in de betekenis dat de Wiccan ten dienste staat van de Goden/Godinnen. De Wiccan onderwerpt zich niet aan de Goden en Godinnen, maar streeft naar wederzijds respect. Zij helpen de Wiccan via magie te begrijpen wat anders niet begrepen kan worden, en worden in ruil uitgenodigd om deel te nemen aan de rituelen, en desgewenst te delen in de Cake en Wine.

OerGodinEarthGoddess2

Hierbij treedt vaak de Moeder Godin naar voor als Moeder Natuur of Moeder Aarde.  Het gaat dan om de vruchtbaarheidsgodin bij uitstek, die de vruchtbare aarde of de aard van de vruchtbaarheid, de natuur, zelf incarneert. Ze is dan ook altijd de moeder van de andere goden, en wordt als zodanig ook aangezien als de patrones van het moederschap. Deze originele visie stamt uit de vaststelling dat de aardse natuur al het leven in haar schoot draagt, voedt en ondersteunt, en weer opbergt als het vergaat. Zij draagt in een bepaalde visie zelfs de hemel.

 

“Sacred Goddess, Mother Earth,

Thou from whose immortal bosom

Gods, and men, and beasts, have birth

Leaf and blade, and bud and blossom.”

(Gedicht van Shelley)

MagieNaturalis

We betrekken hierbij dus de elementen, de natuur en respect voor de helende en magische werking van planten, bloemen, bomen, stenen en de elementaire geesten. Wij treden in de voetsporen van de oude Keltische Druïden en Heksen.

earth-goddess-magikalgardenGoddessTree

Elke Wiccan is steeds gelijk, want elke Wiccan is priester(es). Je hebt echter priesters met ervaring, en priesters met minder ervaring. Gezien Wicca een ervaringsreligie is, wordt ervaring als zeer belangrijk beschouwd. In feite is de coven niets minder dan een plaats waar een Wiccan zichzelf kan zijn, te midden van gelijken, te midden van de broeders en zusters.

Het “Gradensysteem” dat wordt gevolgd binnen de coven is belangrijk omwille van de  volgende redenen:

  • het maakt duidelijk wie beschikt over welke ervaring, Wicca is een “ervaringsreligie”.
  • het maakt duidelijk wie werd ingewijd in welke mysterieën. Wicca is namelijk ook een “mysterie-religie”.
  • het is een fantastisch hulpmiddel voor de praktiserende Wiccan. De Wicca als religie is lang niet eenvoudig, en hulp is soms meer dan welkom. De graden maken duidelijk bij wie men eventueel terecht kan in geval men in de problemen komt te zitten.

Om tal van redenen houden de Wiccans hun kerntheologie “geheim”. Niet iedereen is in staat om de Wicca-theologie te begrijpen. Daar is opleiding voor nodig, naast een zekere maturiteit, ervaring en levenshouding.

Ten slotte is er “voorzichtigheid” nodig. Er zijn mensen die ons niet begrijpen, en er zijn er die dat onbegrip doen resulteren in discriminatie. Uiteindelijk heeft de Wicca weinig om geheim te houden, maar gebeurt de geheimhouding uit noodzaak.

WiccaCalling

 

“In the God and Goddess I Trust.
Love is the Law, Love is the Bond.
Blessed Be!”

Wil je meer weten over de Godinnen in de Wicca: zie ook https://hecatedeinze.wordpress.com/lessen/godingod/

CrowGoddessGedicht

Experience the Magic and Wonder of the Earth Goddess

Walk the Path of Wicca: CLICK HERE

ForestGoddess

 

 

 

Advertenties