Levensfasen: chakra-systeem

Als je het aantal levensjaren in relatie breng met het chakrasysteem, dan krijg je ook informatie over de fase waarin jouw leven zich bevindt.
ChakraColors

Bij de geboorte zijn alle 7 chakra’s reeds aanwezig en hoewel ze ook allemaal reeds bruikbaar zijn heeft elke individueel chakra een ontwikkelingsperiode van 7 jaar welk elkaar opvolgt. De “basischakra” (het Perineum) heeft bijvoorbeeld zijn ontwikkelingsperiode vanaf de conceptie tot ongeveer de 7e levensjaar. In die 7 jaar staat dat specifieke chakra centraal. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat kunstenaars (ongeacht tijdfase, kunstuiting of herkomst) gemiddeld genomen hun beste werken hebben geproduceerd toen zij 28 t/m 35 jaar oud waren, de periode van de “keelchakra” (communicatie en creativiteit). Voor filosofen is deze leeftijd 35 t/m 42 jaar. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dan spreken we over genieën met uitzonderlijke talenten als bijv. Mozart. In een chakraperiode krijgt de persoon de kans om het bewuste chakra  tot volle groei te brengen, in balans te laten komen en te ontwikkelen.

Loopt een persoon een emotioneel trauma op, dan is het van belang dat deze persoon een goede emotionele basis heeft om dit op te vangen. Hoe slechter de emotionele fundering is, hoe dieper de emotionele schade zal zijn. De persoon vormt zijn emoties in de 2e chakraperiode in de leeftijd 7 t/m 14 jaar (“sacraal chakra“) en mocht het trauma plaats-vinden op diens 23e dan is er een goede kans dat de persoon het kan opvangen, mits het “sacraalchakra” goed is gevormd. Maar wat als het trauma plaatsvindt ín de 2e chakraperiode, ten tijde dat de persoon de emotionele basis legt? Dan kunnen er 2 dingen gebeuren:

Chakra

1) het kind maakt de gebeurtenis mee en heeft extra tijd nodig om het allemaal te verwerken. Met de goede begeleiding en een rustige periode nadien zal het kind de verwerking kunnen afronden en alsnog het chakra goed kunnen vormen, maar niet in de gegeven 7 jaar.  Wellicht heeft het kind 8 of 9 jaar nodig en deze ‘snoept’ hij af aan de volgende chakraperiode, in dit geval de “zonnevlecht” (solar plexus). Op school zal de onderwijzer zeggen dat het kind wat achterloopt, het blijft een beetje hangen, hiermee suggererend dat het kind traag is. Het tegendeel is echter waar, het kind is hard bezig met verwerking en de ‘verloren tijd’ in te halen. Als de Zonnevlecht periode dan ook relatief rustig verloopt kan het kind deze ook goed vormen in de resterende 6 jaar.

2) het kind maakt de gebeurtenis mee en heeft extra tijd nodig om het allemaal te verwerken. Deze extra tijd wordt het echter niet gegund, omdat er geen goede begeleiding is of omdat er geen rustige periode aankomt. Het kind moet steeds de nieuwe impulsen een plaats geven en heeft geen tijd en ruimte om de reeds aanwezige schade op te ruimen. Deze schade blijft dus aanwezig en als het kind uiteindelijk op de leeftijd 13-15 komt schuift het vanzelf in de volgende chakraperiode. De schade aan het “sacraal chakra” blijft aanwezig en alleen middels gerichte therapie in een periode van rust kan deze schade later alsnog geheeld worden.

Een chakra kan dus uit balans zijn. Soms, zoals hierboven beschreven, is deze onbalans fundamenteel, soms van tijdelijke aard.

 

  perineum sacraal zonnevlecht hart keel 3e oog kruin
sanskriet muladhara svadhisthana manipura anahata vissudha ajna sahasrara
thema aarding
sillã
emotie ego
gemoedstoestand
compassie communicatie
creativiteit
intuïtie
aanvoelen
overgave
kennis
kleur rood oranje geel groen blauw indigo wit/paars
positie perineum schaambeen maag hart thymus voorhoofd kruin
mantra lam, hum vam, me ram, pad yam, ni ham, ma ksham, ohm
element aarde water vuur lucht ether licht
voeding eiwitten vloeistoffen koolhydraten groenten fruit genotsmiddel
zintuig reuk smaak zien tast horen intuïtie
lichaam sterfelijk sterfelijk sterfelijk gevoel gevoel spiritueel spiritueel
connectie kruin 3e oog keel allemaal zonnevlecht sacraal perineum
demon angst schuld schaamte verdriet leugen illusie gehechtheid
balans vertrouwen ervaren beleven liefde communicatie contact overgave
zelf -behoud -voldoening -bepaling -acceptatie -expressie -bespiegeling -kennis
rechten zijn voelen handelen beminnen communiceren zien weten
periode 0-7 jaar 7-14 jaar 14-21 jaar 21-28 jaar 28-35 jaar 35-42 jaar 42-49 jaar

Nu loopt dit schema zoals je ziet maar tot 49 jaar, we zijn dan nog niet klaar, maar het  verklaart wel, waarom in oude culturen de ouderen gezien werden als wijzen, de raadsmannen/vrouwen van de stam of groep.

Vanaf 49 gaan we met alle kennis en eigenschappen die we verworven hebben de weg naar omlaag om vanuit de wijsheid de intuïtie aan te sturen, om vanuit wijsheid en kennis te communiceren.

A5_karma_Chakra

Advertenties