“ZIEN” en “DOORZIEN”

Human_eye_closeup

De energetische sluier wordt steeds dunner. Meer en meer mensen worden zich bewust van allerlei energetische verschuivingen in de wereld en in hun omgeving. Misschien voel en ervaar jij ook veranderingen maar weet je niet zo goed wat je “ziet”. Wanneer je de energetische laag, de verbindingen, achter de fysieke energie zou ervaren wordt het gemakkelijker. Hierbij informatie over waarom het lastig is om te “zien”, en praktische tips om het te leren.

Aura_Colors

Veranderingen van ons zien

Tijdens je opvoeding heb je het volgende geleerd: een boom “is” omdat je haar kunt zien en aanraken, omdat je haar met je menselijke zintuigen kunt waarnemen. Energie op andere bewustzijnslagen, zo werd je vertelt, kan niet worden gezien/aangeraakt en “is” dus niet. Maar momenteel (doordat de sluier steeds dunner wordt) voelen we energie en haar veranderingen op een heel subtiel niveau, ver voorbij onze menselijke waarneming die we gebruiken in ons dagelijks leven. We zien de veranderingen niet, maar we voelen en wéten wel. We voelen energie die we niet kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen.

Dat is het verwarrende: we voelen verschuivingen op energetische lagen van de aarde die voorbij onze gangbare leefwereld reiken. We voelen energetische stromen, verbindingen en wijsheid die boven op ons dagelijks leven lijken te zweven. Kortom we zien de uiterlijke wereld nog wel zoals we haar altijd zagen (onze omgeving, werk, relaties, huis, auto, het bos, …) Zij blijft even tastbaar en fysiek aanwezig maar tegelijkertijd voelen we de energie die daar achter ligt. Het is alsof we een nieuwe werkelijkheid “achter” de werkelijkheid van ons dagelijks leven ervaren. We “zien” een laag die we niet goed kunnen duiden maar wel heel goed voelen. Dat maakt het hele veranderingsproces soms zo ongrijpbaar. Ons is immers nooit geleerd om die niet gematerialiseerde energetische laag te zien en daar vinden nou juist de meeste veranderingen plaats.

Maar we kunnen dit wél leren. Daarbij is het belangrijk dat we ons bewust zijn van het feit dat alles wat is, is. Kijk naar de wereld achter de sluier zonder haar te willen verklaren vanuit je rationele, wetenschappelijke denkkader.

ElektromagnSpectrum

Hoe kan je jezelf trainen?

– Breng lagere frequenties samen met hogere frequenties om het hogere trillingsniveau van wat je ziet te kunnen ontsluiten. Luister bijvoorbeeld naar muziek/geluid van dolfijnen en walvissen terwijl je kijkt naar wandelende mensen of een specifieke plek. Doordat de frequentie van de muziek zo superieur is zal je op een hele simpele manier de hogere trillingsfrequentie en de verbanden kunnen zien.

– Ga op een rustige plek zitten (in het bos, in je achtertuin/balkon …) en haal rustig adem waarbij je in twee keer inademt door je neus en een één keer uitademt door je mond. Richt vervolgens je blik op een groep bomen, kinderen in de speeltuin, mensen die voorbij fietsen, enz. na verloop van tijd (in het begin zal het wat langer zijn bijvoorbeeld na 20 minuten maar het wordt steeds makkelijker naarmate je deze oefening vaker doet) zal je letterlijk de energetische verbanden en lagen achter het fysieke gaan “zien”. Je kunt voelen /zien hoe de dingen samenkomen, van elkaar afhangen en hoe de energetische interactie is. Je zult niet meer alleen het gematerialiseerde deel van de dingen zien maar ook de lijnen, oorsprong en verschuivingen die er bestaan tussen alles waar je naar kijkt:

1) je kunt letterlijk lijnen zien en/of

2) het gevoel van lijnen ervaren en/of

3) “zien“ hoe bepaalde dingen dezelfde basiskleur vertonen en/of

4) voelen hoe energie loopt/stroomt van het ene punt naar het andere punt (of de ene persoon naar de andere persoon) en/of

5) met je ogen open of dicht het gevoel hebben dat je ogen worden getrokken van het ene punt naar het andere punt en/of

6) het gevoel hebben dat er energie wordt uitgewisseld of een soort energetische communicatie ontstaat tussen de dingen en mensen waar je naar kijkt en/of

7) de energetische oorsprong zien van de dingen (bv als je een boom ziet dan voel je de kracht van het zaad waaruit voortkwam, het groeiproces, haar huidige kracht, behoeften, enz. en niet slechts de boom op zich.)

Beetje bij beetje zal je door deze oefeningen ook hogere energielagen en frequenties van grote processen en situaties kunnen doorzien. Bijvoorbeeld: de verschuivingen die tijdens een zonnestorm plaatsvinden, of de veranderingen tijdens het openen van energetische poorten zoals op 8-8-8 (8 augustus 2015), of de verbanden die er ontstaan in een groep mensen die samen mediteert. Je zult dan niet meer alleen je eigen fysieke veranderingen voelen tijdens dit soort processen en momenten, maar kunnen doorzien wat er op hoger energetisch niveau daadwerkelijk plaatsvindt.

AuraKleuren

 

Advertenties