Quantumfysica energie als basis van materie

Het heersende paradigma dat we heden ten dage hanteren mogen we voor een groot stuk op rekening schrijven van Isaac Newton en René Descartes. Een paradigma is een samenhangende verzameling van theorieën en modellen die het denkkader en de basis vormen voor de beschrijving van “de werkelijkheid“. Dit paradigma laat zich als volgt samenvatten:

  • Materialisme: alles bestaat uit materie en niets anders dan materie. Alleen de studie van de materie kan ons tot een beter begrip van de werkelijkheid brengen.
  • Reductionisme: alleen door dingen op te splitsen in steeds kleinere eenheden kan men de complexiteit van een organisme, een fenomeen, … leren begrijpen.
  • Determinisme: eens we het proces begrijpen kunnen we door een kleiner element in het geheel te wijzigen of toe te voegen de uitkomst of het eindresultaat gaan beïnvloeden.

Naarmate men de wetenschap in de loop der eeuwen steeds verder begon door te dringen in de materie (het principe van het reductionisme) ontdekte men dat — levende — materie bestaat uit cellen, cellen uit moleculen, en moleculen uit atomen. Maar eens men de structuur van het atoom in kaart begon te brengen, en de zogenaamde subatomaire deeltjes begon te studeren, kwam men tot de ontdekking dat op dit niveau van de materie het “klasssieke paradigma” tekort schoot, omdat deze subatomaire deeltjes of partikels (quanta genaamd) zich niet alleen als deeltjes maar ook als golven gedroegen (**1).

De tak van de wetenschap die zich hiermee bezighoudt, noemt me de “quantumfysica“. Na verloop van tijd kwamen de quantumfysici zelfs tot de ontdekking dat dat de intentie of de waarneming van de onderzoeker bepaalde of de quanta als deeltjes dan wel als golven meetbaar waren (**2). Bestudeerde hij tijdens een experiment de partikels als deeltjes, gedroegen ze zich als deeltjes, maar als hij hen als golven bestudeerde, gedroegen ze zich als golven. Begrijpelijkerwijze zette deze vaststelling het klassieke wereldbeeld op zijn kop, want de waarnemer en het object bleken dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De subatomaire deeltjes (elektronen, protonen en neutronen) blijken dus energiewervelingen te zijn die een snelheid hebben die zelfs sneller kan zijn dan die van het licht.

Met het blote oog is dit echter niet waarneembaar, en daardoor nemen we energie als (vaste) materie waar. Met andere woorden, materie is een illusie, maar laat je door deze vaststelling niet misleiden: als je tegen 120 km/u tegen een boom knalt, ben je hoe dan ook de pineut. Dat heeft alles te maken met de hierboven ter sprake gebrachte energie-wervelingen die wij als een boom waarnemen. Deze zijn gewoon in hun totaliteit veel krachtiger dan die in de auto of lichaam. Ik raad het absoluut niemand aan, maar wie dit niet gelooft, mag het gerust eens uittesten.

Dus, als atomen uit energie zijn opgebouwd, geldt dat bijgevolg ook voor de moleculen en de cellen in ons lichaam en uiteindelijk ook voor ons lichaam zelf. Het feit dat deze wetenschap dit binnen de medische wereld nog niet voldoende is doorgedrongen is heel verrassend, want vele hoogtechnologische apparatuur in het ziekenhuis baseert zich wel degelijk op het meten van energetische golfpatronen. Een voorbeeld daarvan is de MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging). Door deze techniek kan men de frequentie van de magnetische velden in het gescande lichaamsdeel meten. Een ander voorbeeld is de magneto-encefalograaf. De magneto-encefalograaf is de tegenhanger van de elektro-encefalograaf, die, in tegenstelling tot de laatste die de elektrische stroom in de hersenen meet, de magnetische velden in en rondom de schedel in kaart brengt.

Onze gedachten zijn dus golven die buiten de begrenzingen van de schedelbeenderen gemeten kunnen worden. Maar er is nog meer, blijkbaar gaan de energiegolven in twee richtingen uit. Zo maakt men in de energetische geneeskunde sinds enige tijd gebruik van de transcraniale magnetische stimulatie, kortweg genaamd TMS. Bij TMS gaat men energiegolven naar het brein uitzenden die de energiegolven van de behandelde persoon in harmonie brengen. Eén van de meest veelbelovende toepassingen van TMS is dan ook bij zware depressies. Met dit apparaat worden de zelfdestructieve gedachten die zo typerend zijn voor een depressie geneutraliseerd.

Uit dit alles volgt dat de mens eigenlijk zowel zendstation als ontvanger is van energie. De verstrengelingstheorie (“entanglement theory”) en de experimenten aangaande de non-lokaliteit van bewustzijn ondersteunen deze vaststelling. Er bestaat dus een continüe wisselwerking tussen niet alleen onszelf als mensen, maar tussen alles wat leeft. Het basisprincipe dat alle materie op het meest fundamentele niveau verzamelingen quantum-energie zijn, is ondertussen immers onweerlegbaar bewezen.

Voor zij die nog twijfelen aan het feit dat onze gedachten mee onze realiteit vorm geven, raad ik aan eens het beroemde essay (**3) van Richard Conn Henry te lezen. En als deze energie blijkbaar niet beperkt blijft tot het schijnbare materiële omhulsel dat ons vorm geeft, maar in interactie treedt met het energieveld dat alle materie met elkaar verbindt en in stand houdt, hoeven we ons dus niet langer als afgescheiden te beschouwen van de rest van de mensheid en het universum, maar er juist innig mee verbonden. Einstein zei het zo’n honderd jaar gelden al: “Het veld is het enige dat regeert over het deeltje” (“The field is the sole governing agency of the particle”).

Veel te lang heeft onze obsessie voor wetenschappelijke bewijzen ons beeld van de werkelijkheid beperkt tot de kwaliteit van de meettoestellen die we gebruikten. Maar nu is de apparatuur aanwezig om ons toe te laten het oude paradigma te transformeren en als mensheid een nieuwe weg in te slaan. Er is m.a.w. geen excuus meer, de feiten zijn wat ze zijn, en iedereen heeft het recht om zijn ogen er voor te sluiten en dit nieuwe paradigma af te kraken. Dat dit meer zegt over henzelf dan de waarde van het nieuwe wetenschappelijk kader.

Conclusie: een mooie quote van Max Planck, één van de peetvaders van de quantumfysica: “Een nieuwe wetenschappelijke waarheid overwint niet door de tegenstanders te overtuigen en hen het licht te laten zien, maar omdat de tegenstanders tenslotte sterven en er een nieuwe generatie opgroeit die ermee vertrouwd is.” Dus, laten we hopen dat de tegenstanders tijdig het licht zien, maar hoe dan ook, in afwachting dat dit glorieus moment aanbreekt waarop de mensheid als geheel dit nieuwe paradigma zal omarmen, laat vooral niets je tegenhouden om zelf je eigen werkelijkheid te creëren. Ga zelf aan de slag met visualisatie en meditatie. Je zal versteld staan van hoe gauw je resultaten gaat boeken en de dingen concreet zullen gaan veranderen in je leven !

**1: “Recherches sur la théorie des quanta” (Louis de Broglie), 1924
**2: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kopenhaagse_interpretatie
**3: “The Mental Universe (Richard Conn Henry)”, Nature 436, 29 (7 juli 2005)

Advertenties