Levensles

“De mens bouwt vooral in de eerste helft van zijn leven zijn “empirische ik” op, dat ook als de som van zijn meningen en gedragsmechanismen kan worden opgevat. Een te grote identificatie met zulke rollen, gewoonten en karaktertrekken is de belangrijkste hindernis voor de mens die zijn (ware) zelf zoekt. Wanneer de mens zelfbezinning beoefent, heeft het menselijke “ik” niets voor zichzelf. Het ik zou graag iets hebben en zou graag iets weten en zou graag iets willen. De mens moet veel doormaken, eer dit drievoudige “iets” in hem sterft. Dit lukt niet binnen een dag en ook niet binnen korte tijd. Men moet zich steeds weer tot die zelfbezinning dwingen en haar tot een gewoonte maken, met nooit aflatende ijver. Men moet het volhouden, dan wordt het uiteindelijk makkelijk en aangenaam.”

(Duitse mysticus Johannes Tauler)

MeditatieMaan

Advertenties